Lid worden?        Privacy

 
       

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Uit de media

Alternatieven voor biowarmte Stadsverwarming Purmerend. ’Kosten geothermie zijn relatief hoog’

noordhollandsdagblad.nl, geplaatst donderdag 26 december 2019
PURMEREND | Geothermie is vooralsnog het meest haalbare duurzame alternatief voor de biowarmte waar Stadsverwarming Purmerend momenteel gebruik van maakt. Het college schrijft dat in een reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen.

De fractie van Gemeentebelangen is al langer kritisch op het gebruik van biowarmte als energiebron voor de stadsverwarming. De verbranding van houtsnippers staat te boek als CO2-neutraal, maar op de korte termijn komt daardoor wel koolstofdioxide in de atmosfeer, evenals, zwavel, stikstofverbindingen en fijnstof.

Nu er plannen zijn voor de bouw van een tweede biowarmtecentrale trekt fractievoorzitter Bram Buskoop aan de bel. Hij vindt het niet verstandig om nu miljoenen te investeren in een nieuwe houtafvalverbrander, omdat dat geldt als tijdelijke oplossing tot er milieuvriendelijkere alternatieven zijn. ,,Gemeentebelangen ziet liever investeringen in écht duurzame energiebronnen die bijvoorbeeld komen door water, zon en wind.’’

Buskoop wilde van het college weten hoe duur de tweede biomassacentrale wordt. Het college wil daarop geen antwoord geven, omdat het gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Om concurrentieredenen worden de kosten niet openbaar gemaakt. Wel bespreekt de raad komend voorjaar de totale financiering van Stadsverwarming Purmerend voor de komende jaren. ,,Daarin zitten ook de kosten van de aanleg van de tweede biowarmtecentrale’’, laat het college weten. De gemeente staat namelijk borg voor de benodigde leningen.

Over alternatieven voor houtafval wordt inmiddels nagedacht. Volgens burgemeester en wethouders denkt de stadsverwarming aan een combinatie ’waarbij meerdere warmtebronnen in combinatie zullen worden aangesloten op het warmtenet’. ,,Daarbij gaat het om drie criteria: duurzame warmte, lage kosten om de warmte voor de klanten betaalbaar te houden en toepassing van bewezen technieken om geen risico’s te lopen.’’

Geothermie (bodemwarmte) wordt door het college als kansrijke optie genoemd. ,,Maar de ontwikkeltijd bedraagt minimaal vijf tot tien jaar en de kosten zijn nog relatief hoog.’’ Aquathermie (verwarming door oppervlaktewater) levert met name warmte in de zomer, en die moet dan worden opgeslagen om in de winter te kunnen gebruiken. ,,Deze seizoensopslag moet nog ontwikkeld worden, terwijl ook de productiekosten van aquathermie nog relatief hoog zijn.’’ Ten slotte wordt de mogelijkheid van groen gas onderzocht.

Vooralsnog is de tweede biowarmtecentrale nog hard nodig om alle klanten van warmte te voorzien. Een aardgascentrale is daarvoor geen alternatief omdat de kosten van die warmte hoger zijn dan biowarmte, stellen B en W.Autoriteit Consument en Markt maakt maximale tarieven stadsverwarming 2020 bekend

Regiopurmerend.nl, geplaatst op zondag 22 december 2019
PURMEREND | Afgelopen vrijdag publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale warmtetarieven. Hiermee is de basis gelegd waarmee Stadsverwarming Purmerend (SVP) kan gaan rekenen om de tarieven voor 2020 te bepalen. Rondom de jaarwisseling zal de Purmerendse warmteleverancier de tarieven bekend maken.

ACM stelt jaarlijks de maximale tarieven vast die warmteleveranciers als SVP mogen doorbelasten aan hun klanten. De prijs per GJ wordt in 2020 met ruim 2 euro verlaagd ten opzichte van de maximale prijzen in 2019. De maximale prijs van het vastrecht stijgt echter van €318,95 (2019) naar €469,17 (2020) per jaar.

In een eerder gesprek tussen Regio Purmerend en SVP gaf directeur Gijs de Man aan dat het bedrijf er naar streeft om onder het maximale tarief van de autoriteit te willen blijven. “Of dat daadwerkelijk gaat lukken en welke tarieven gehanteerd worden in 2020 hangt af van de prijzen van het ACM”, aldus De Man op 16 december j.l..

Half november maakte wethouder Rotgans bekend dat een gedeelte van de winst in 2020 zal worden teruggegeven aan de gebruikers van de stadsverwarming. Het gaat om een bedrag van €900.000, wat neerkomt op een eenmalige jaarlijkse korting van ongeveer 33 euro per aansluiting.

Het gemiddelde verbruik van een Purmerends huishouden dat is aangesloten op het stadsverwarmingsnet bedraagt 28 GJ, aldus SVP.

 
2020:
28 GJ x 26,06 = 729,68
Vastrecht = 469,17

-------------------------------- +

1198,85 euro
  2019:
28 GJ x 28,47 = 797,16
Vastrecht = 318,95
--------------------------------- +
1116,11 euro

Een verschil van 82,74 euro per jaar. Als we daar de eenmalige korting van 33 euro aftrekken, is het gemiddelde huishouden in Purmerend in 2020 een kleine 50 euro per jaar meer kwijt, indien SVP de tarieven van het ACM overneemt.

Indien SVP 4,5% onder het tarief van de warmtewaakhond gaat zitten, blijft de jaarrekening van de gemiddelde warmteklant in Purmerend gelijk.
 

Prijs (euro incl. btw)

 

 

Prijs (euro incl. btw)

2017

2018

2019

Vast bedrag

469,17 (ruimteverwrming + warm tapwater
234,58 (alleen ruimteverwarming)
261,03 (lauw water)
234,58 (alleen warm tapwater)
236,80 (koude koeling in warmte/koudeopslagsysteem)

 

Maximumprijs

299,16
+ 22,69
Per GJ

309,52
+24,05
Per GJ

318,95
+ 28,47
Per GJ

Prijs per GJ

26,06

 

Meettarief

26,63

 

Meettarief

25,02

25,36

25,98

Aansluitbijdrage t/m 25 meter

4.510,73

 

Eenmalige aansluitbijdrage t/m  25 meter

1.011,73

1.037,78

1.038,89

Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter

180,74

 

Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter

32,27

33,77

33,91

Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter

180,74

 


Maximale prijzen eerdere jaren – bron ACM
 

Aansluitbijdrage warmte

253,13 (tijdelijk) / 3.088,23 (definitief)

 

 

 

 

 

Afsluitbijdrage koude (koeling)

253,13

         


Maximale prijzen 2020 – bron ACM

 

 

 

 

 


Wijziging data vuilnis rondom feestdagen

Regiopurmerend.nl, geplaatst op dinsdag 17 december 2019
PURMEREND | Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Het afval wordt op de volgende data opgehaald:
– Gft van woensdag 25 december wordt zaterdag 21 december
– Papier van woensdag 25 december wordt zaterdag 21 december
– Restafval van donderdag 26 december wordt zaterdag 28 december
– Papier in de flats van donderdag 26 december wordt vrijdag 27 december
– Restafval van woensdag 1 januari wordt zaterdag 28 december
– Restafval in de flats van woensdag 1 januari wordt dinsdag 31 december

Houd er rekening mee dat de inzameling van grofvuil in de weken rond kerst en oud & nieuw niet of slechts beperkt wordt uitgevoerd. Meer weten? In de afvalkalender staat alle juiste informatie over de verschoven inzameldagen. Deze vind je op www.afvalpurmerend.nl of in de app ‘afvalkalender Purmerend’.


Bron: Gemeente PurmerendBurgemeester Don Bijl: ’Purmerend voorlopig zonder vuurwerkvrije zones’

Noordhollandsdagblad.nl, geplaatst op zaterdag 14 december 2019.:
PURMEREND | Purmerend moet het voorlopig nog doen zonder vuurwerkvrije zones, laat staan dat de hele gemeente tot vuurwerk gebied wordt gebombardeerd. Burgemeester Don Bijl heeft dat bekendgemaakt.

Hij reageert daarmee op de onvermijdelijke vuurwerkdiscussie die elk jaar in de aanloop naar de jaarwisseling de kop opsteekt. Tegenstanders van vuurwerk wijzen op onder meer gevaarlijke toestanden voor hun huisdieren, voorstanders willen dat de traditie om tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken gehandhaafd blijft.

Vooralsnog kunnen liefhebbers van vuurwerk hun gang blijven gaan in Purmerend, aldus burgemeester Bijl. Gemeenten kunnen er weliswaar voor kiezen om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Maar de kosten van de handhaving van die gebieden zijn hoog. Bovendien zijn er in Purmerend geen wijken of buurten die als probleemgebied zijn aan te wijzen, meldt Bijl. ,,Ook is de schade de laatste jaren beduidend afgenomen.’’ Zijn conclusie is dat vuurwerkvrije zones alleen van nut zijn als er voldoende draagvlak is vanuit de bewoners en als er voldoende budget en capaciteit is om het buurtverbod te handhaven.

Ook het volledig vuurwerkvrij verklaren van Purmerend is wat de burgemeester betreft niet verstandig. Hij wijst op problemen die dan kunnen ontstaan: weerstand onder de bevolking, protesten van vuurwerkverkopers, en problemen om te handhaven op het verbod.

Bijl vindt het jammer dat het Rijk niet met landelijk beleid komt, temeer omdat vuurwerk een onderwerp is dat overal speelt. ,,Grosso modo is de helft van de bevolking vóór en de helft tegen. Dit maakt het zoeken naar oplossingen niet eenvoudig.’’ Purmerend kent echter geen grote problemen op vuurwerkgebied, en Bijl ziet daarom voorlopig geen heil in een verbod.
 

 
       
   

© BVW                Disclaimer