Lid worden?        Privacy

 
       

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Uit de media

IJmonds burgerinitiatief geslaagd: gevaarlijke dijkweg nu eindelijk autovrij

Geplaatst: Zaterdag 13 juli 2019 (nhnieuws.nl)
HEEMSKERK | Het duurde drie jaar, maar via een burgerinitiatief kregen bewoners het toch voor elkaar: de Noordermaatweg, die tussen Heemskerk en Castricum loopt, is vanaf vandaag autovrij. Bewoners en bedrijven met een ontheffing mogen nog wel over het smalle dijkje rijden.

De onthulling van het verkeersbord was voor de gemeente een klein feestje waard. "Dit is een schoolvoorbeeld van hoe inwoners zich hard kunnen maken voor hun belangen", zegt wethouder Gaatze de Vries bij het speciaal opgezette feesttentje. "Een burgerinitiatief heeft dus echt zin, al moet je er soms wel veel geduld voor hebben."

Dat broodnodige geduld wist initiatiefnemer Francis Gazenbeek op te brengen. "Het had veel sneller kunnen gaan", verklaart ze vlak na de onthulling van het nieuwe verkeersbord. "Maar dan moeten ze bij de gemeente wel doortastend genoeg zijn. Wethouder Gaatze is nog maar net begonnen en heeft direct dit probleem opgepakt."

De wegafsluiting moet zorgen voor een veiligere omgeving om in te wandelen. Ook wordt de weg veel gebruikt door scholieren die op de fiets naar school gaan. Toch is niet iedereen blij met de komst van het nieuwe verkeersbord. Een aantal omwonenden zou geen zin hebben om een stukje om te rijden op weg naar huis. Daar zit de initiatiefnemer niet zo mee in haar maag. "Je kan niet altijd iedereen z'n zin geven. Bij ieder besluit komt wel een bezwaar, maar ik ben blij dat de weg voor zowel mens als natuur nu een stuk veiliger is."

Er zijn nog wel wat vragen over de handhaving. Het eerdere bord wees automobilisten erop dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Dat werd regelmatig genegeerd, dus waarom zou naar dit nieuwe bord dan wel geluisterd worden? "We gaan de situatie de komende tijd in de gaten houden", zegt wethouder De Vries. "Mocht blijken dat velen het bord weer negeren, dan moeten we overgaan tot handhaving."Te hard varen een gevaar

Geplaatst Vrijdag 12 juli 2019 (deweidevenner.nl)
WEIDEVENNE | Het mooie weer en de start van de zomervakantie zorgt ervoor dat veel bewoners door de wijk gaan varen. Een heerlijke manier van recreatie voor je eigen deur. Alleen geldt dit niet voor alle bewoners, want vaak wordt er te hard gevaren waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Er spelen kinderen in het water op een board of varen in een kano en vervolgens komt er een snelle boot de hoek om. Daarnaast veroorzaken veel bootjes geluidsoverlast en beschadigen oevers door de hoge golven.

De wijkmanager en politie krijgen hier klachten over. Bewoners van de Baaienwijk, Fonteinenbuurt en Amerikawijk die aan het water wonen, hebben een brief ontvangen met daarin alle regels duidelijk uitgelegd. Ook zal er regelmatig gecontroleerd worden op en rondom het water. Wijkmanager Michael Lanting: “Hopelijk leest iedereen de regels en is zich bewust van het gevaar wat een bootje kan opleveren, waaronder de schades (privébezittingen en flora/fauna) die roekeloos vaargedrag veroorzaken. Ik doe ook een beroep op ouders om de kinderen op hun verantwoordelijkheden te wijzen met als doel het voor iedereen veilig en leefbaar te houden en een onbezorgde dag op het water te hebben. Weidevenne is een heerlijke woonomgeving en samen moeten we zorgen dat dit ook zo blijft, dan heeft iedereen er plezier van.”

Belangrijkste regels:
Minimumleeftijd voor het besturen van een boot.
– Snelle motorboot: 18 jaar.
– Motorboot, schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
– Open motorboot, niet sneller kan dan 13 km/u en korter 7 meter: 12 jaar.
– Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimumleeftijd.-

Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter. De maximum snelheid in de wateren van Purmerend  is 6 kilometer per uur (tenzij anders aangegeven).

Voorschrift bij het besturen van een boot waarbij een vaarbewijs verplicht is:
– Vaarbewijs dragen.
– Registratiebewijs en registratietekens op de boot.
– Brandblusser aanwezig, zwemvesten voor totaal alle inzittenden.
– Exemplaar Vaarreglement aanwezig.

Tips voor het varen:
– Verander niet plotseling van koers.
– Zorg voor rondom goed zicht en kijk regelmatig achterom.
– Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
– Beperk overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
– Geen overlast voor omgeving.
– Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd en de boetes zijn hoog.

Uitgebreide informatie over de vaarregels vindt u via www.varendoejesamen.nl.


Mogelijk stilleggen dijkversterking

Geplaatst: woensdag 10 juli 2019 (gezinsblad.nl)
DEN HAAG | De Raad van State maakt binnen twee weken bekend of de werkzaamheden aan de Markermeerdijk moeten worden stilgelegd. De stichting Zuyderzeedijk en omwonende Fons Elders hebben de Raad dinsdag in een spoedzitting gevraagd om in te grijpen.

Directe aanleiding is het instorten van een voor het werk aangelegde loswal bij de dijk bij Uitdam. Maar de bezwaarmakers zeggen dat de uitvoerders van het project intussen ook al verder zijn gegaan dan was beloofd tijdens een eerdere spoedzaak bij de Raad. Er zou alleen voorbereidend werk worden gestart. Aan de dijk zelf zou volgens de advocate van de betrokken overheden niets worden gedaan. Maar intussen ligt er al over gedeelten met een totaal van zes kilometer een zandpakket tegen beide zijden van de dijk aan.

Met het instorten van de loswal is volgens de bezwaarmakers ook duidelijk geworden dat er van de berekeningen over de dijkversterking niets klopt. 'Men doet alsof er volledige zekerheid is. Maar die is er niet', zegt Fons Elders. Een door de stichting ingeschakelde deskundige, jarenlang werkzaam voor Rijkswaterstaat, zegt ook dat de berekeningen voor de dijkversterking niet kunnen deugen, omdat het om een rekenmethode gaat die zich nog niet voldoende bewezen heeft. In de praktijk moet blijken of de berekeningen echt kloppen. En de praktijk is volgens hem dat er nu een loswal is ingestort.

Dat instorten is volgens de advocate van de betrokken overheden een calamiteit. Ze erkent wel dat de sterkte van de loswal verkeerd is berekend. 'Een menselijke fout'. Die is nu rechtgezet. 'Met de dijk is niets gebeurd.' Toch staat de Raad van State nu voor de tweede keer voor de vraag of het werk moet worden stilgelegd. Na het oordeel van de Raad in maart mocht het werk worden voortgezet onder de belofte dat er aan de dijk niets zou worden gedaan. Alleen voor voorbereidend werk werd toestemming gegeven om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen voor de dijk ontstaan. De raadsvoorzitter wilde daarom vandaag weten of de werkzaamheden die nu plaatsvinden wel onomkeerbare gevolgen hebben voor de dijk. Volgens de advocate van de overheden is dat niet het geval, al zal het wel een hoop gedoe zijn om al het werk aan de dijk weer terug te draaien. Haar tegenstanders beweren het tegenovergestelde met het instorten van de loswal en het aanbrengen van zandpakketten als bewijs.

Waarschijnlijk zal de Raad ook weer een belangenafweging maken in deze zaak. De advocate wees op een enorme vertragingsschade als het project nu wordt stilgelegd. Tussen de 10 en 50 miljoen euro. Waar dit op is gebaseerd, werd overigens niet verteld. Mogelijk legt de Raad dus het werk stil als de voorzitter vindt dat de dijk zelf nu toch wordt geraakt door het 'voorbereidende' werk. Eind oktober houdt de Raad twee zittingsdagen vrij om alle bezwaren uitgebreid te bespreken. Het eindoordeel zal dan maanden later volgen. Tot die datum zou het project mogelijk stil komen te liggen.


Onderzoek de effecten op kuifeenden in het Markermeer

Geplaatst: Dinsdag 2 juli 2019 (gezinsblad.nl)
MARKEN | De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de dijkversterking rondom het voormalige eiland Marken beoordeeld. Het rapport laat nog niet zien of verbreding van de dijk effecten heeft op beschermde kuifeenden. De commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen over het projectplan.

Rijkswaterstaat Noord-Holland wil de dijk rond Marken versterken om aan de nieuwste veiligheidseisen te voldoen. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besluiten over het projectplan Waterwet, zijn de milieugevolgen van de dijkversterking onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen

Op de bodem van het Markermeer zoeken kuifeenden naar eten, zoals mosseltjes. Het Markermeer is onderdeel van een natuurgebied, waarin een bepaald aantal kuifeenden moeten worden behouden. Het aantal kuifeenden in het Markermeer is in de afgelopen jaren onder het gewenste aantal gezakt, waarschijnlijk omdat er voor kuifeenden onvoldoende voedsel is. Het rapport maakt niet duidelijk of het ruimtebeslag van de dijkversterking nog minder voedsel voor kuifeenden tot gevolg heeft. Daarom is ook niet gekeken of aanleg van nieuwe voedselgronden kan zorgen voor voldoende vervangend voedsel. De Commissie adviseert om het rapport hierop aan te vullen en daarna pas te besluiten over het projectplan.


Eerste informatieavond dijkbekleding goed bezocht

Geplaatst: donderdag 27 juni 2019 (gezinsblad.nl)
VOLENDAM | De eerste informatieavond van de Alliantie Markermeerdijken over dijkbekleding is goed bezocht. Ruim zeventig dijkbewoners lieten zich in Van der Valk Hotel Volendam informeren over de nieuwe en historische steenbekleding die na de versterking op de dijk komt te liggen. Bewoners mogen meepraten over de keuzes die hierin gemaakt worden.

Dijkbekleding is nodig om de dijk steviger te maken. Op veel plekken langs de dijk is gras alleen niet voldoende. Daarom is onder aan de dijk steenbekleding nodig om de golven te breken. De Alliantie gebruikt hiervoor zowel nieuwe stenen als de historische stenen die nu langs de dijk liggen. Op drie kapen langs de dijk komt Noorse steen te liggen: bij Scharwoude, Katwoude en Uitdam. Op acht andere stroken tussen Hoorn en Durgerdam krijgt historische steenbekleding een nieuwe plek, in combinatie met de nieuwe steenbekleding.

Bewoners mogen meepraten over de wijze waarop historische steenbekleding op deze stroken hergebruikt gaat worden. Ook wordt de omgeving betrokken bij de keuze voor de nieuwe steenbekleding. Die keuze gaat tussen de steensoorten Basalton en Ronaton. Vier andere steensoorten vielen af om reden van waterveiligheid of beheerbaarheid.

Op de centrale informatieavond in Volendam kregen omwonenden informatie over de verschillende soorten nieuwe steenbekleding en de wijze waarop de historische steenbekleding kan worden hergebruikt. Ingenieur Marinus Aalberts verzorgde een uitgebreide presentatie over wat er allemaal bij dijkbekleding komt kijken. Ook waren er informatiekraampjes over techniek, ringslang overwinteringverblijven en bloemrijke dijken.

In september wordt per deelgebied een informatieavond gehouden in het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude. Op deze avonden wordt meer in detail besproken welke soorten steenbekleding er mogelijk zijn per deelgebied en hoe mensen hun voorkeur kunnen aangeven. De uitnodigingen voor de avonden per deelgebied worden in augustus verstuurd aan bewoners langs de dijk.

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. Kijk ook op: www.markermeerdijken.nlPolitie pakt hardvaarders aan op water in Medemblik

Geplaatst: zondag 16 juni 2019 (nhnieuws.nl)
MEDEMBLIK | Vaarliefhebbers in Medemblik kan het vast niet zijn ontgaan. De politie heeft vrijdag een grote controle uitgevoerd op het binnen- en buitenwater. Omwonenden van het dorp klaagden al maanden over incidenten op het water, zoals te hard varen en geluidsoverlast (klik hier voor video).

Wat volgens de politie vooral opviel tijdens de controle was het grote aantal mensen dat op het water dobberde zonder vaarbewijs. Maar ook het te hard, te dicht langs de kant varen. "In de rietkragen zitten broedende vogels met eieren. Die worden op deze manier het nest uitgejaagd. Dat is erg schadelijk", aldus politieagent Reno Hassink. 

De controle, die in samenwerking met de gemeente werd georganiseerd, is ook een waarschuwing voor de vaarliefhebbers deze zomer. "We willen hiermee een signaal afgeven: 'hé, de politie is er ook'", vertelt agent Jeroen Smit. 

'Smeris'
Alle mensen die werden gecontroleerd, kregen een ludiek cadeau mee van de politie. Voor de zonnige dagen mogen ze zich insmeren met 'smeris' zonnebrandcrème. 

De komende zomer wordt de controle op het water in Medemblik regelmatig herhaald. 


Waterschappen en hun 'teleurstellende' rol in Tweede Wereldoorlog

Geplaatst: woensdag 12 juni 2019 (www.nhnieuws.nl)
SCHERMERHORN | Droge voeten achter veilige dijken. Het is al decennia lang het credo van de waterschappen. En meestal lukt dat ook; die droge voeten. Maar dat was tijdens de oorlogsjaren wel anders. Historicus en oud-dijkgraaf Thea de Roos doet samen met haar man Jan de Roos onderzoek naar waterschappen in oorlogstijd. Ze komen tot een ontluisterende conclusie: de waterschappen in Noord-Holland stelden zich zeer amateuristisch op en boden nauwelijks weerstand tegen de bezetter. 

Lees ook: Unieke beelden gevonden van luchtaanvallen Den Helder in WOII

Thea: "Dat van die droge voeten, dat ging meteen al mis. Het begon al in de meidagen van 1940 met de strategie om de stelling van Amsterdam onder water te zetten om de vijand tegen te houden. Dat is een flop geworden, want de vijand kwam door de lucht en helemaal niet via het land. Het was een oorlogsstrategie uit de 19e eeuw. Hopeloos verouderd. Heel dom dat niemand dat van tevoren had bedacht." 

Houtje-touwtje
Maar daar bleef het niet bij. De besturen van de waterschappen stapelden blunder op blunder. Ze waren totaal onvoorbereid op de omstandigheden. Thea: "Er was geen diesel om de gemalen te laten draaien, de elektriciteit werd gerantsoeneerd, dus uiteindelijk zijn de oude molens opgelapt om de polders droog te houden. Het was allemaal houtje-touwtje. Eigenlijk een wonder dat het allemaal net goed is gegaan."

De besturen van de waterschappen hebben bovendien niets gedaan om de anti-Joodse maatregelen tegen te houden. Alle joodse bestuurders werden ontslagen en NSB'ers werden aangesteld op belangrijke posten. Zo kreeg de bezetter ook bij de Noord-Hollandse waterschappen heel eenvoudig en snel de touwtjes in handen.

Voor het Duitse karretje
Vooral dijkgraaf van het Noorderkwartier Dolf Kamp, in 1941 benoemd, liet zich zonder morren voor het Duitse karretje spannen. Toen de aanleg van de Atlantikwall de hele kust dreigde te verwoesten, legde hij de bezetter geen strobreed in de weg.

Lees ook: Atlantikwall-centrum in Huisduinen bijna af: "Het wordt echt prachtig"

En toen de Duitsers aan het eind van de oorlog de dijken van de Wieringermeer doorstaken, protesteerde hij nauwelijks. De Roos: "Hij moest door anderen worden bewogen om te protesteren tegen het onder water zetten van de Wieringermeer. Ik denk dan: Jan Kamp, wat heb je gedaan? Je hebt het laten gebeuren!" En dat geldt eigenlijk voor veel bestuurders van de waterschappen. "Niemand heeft gezegd: stop, tot hier en niet verder. Dat is niet gebeurd. Het is heel teleurstellend."

Boek
Thea en Jan de Roos schreven het boek 'Geen soldaat kan de polder regeren' over de Noord-Hollandse waterschappen in oorlogstijd.

Vanaf 7 juli is er in Museumgemaal Wilhelmina in Schermerhorn de tentoonstelling 'De waterschappen in oorlogstijd' te zien.
 

 
       
   

© BVW                Disclaimer