Lid worden?        Privacy

 
       

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Uit de media

Dijkbewoners voelen zich genegeerd
Ondanks toezeggingen landsadvocaat en provincie

“We kregen een bijna kant-en-klaar plan gepresenteerd”

Noordhollands Dagblad, geplaatst: dinsdag 10 maart 2020
WARDER | Bewoners langs de Markermeerdijken voelen zich volkomen genegeerd als het gaat om de plannenmakerij voor de ruim 500 miljoen kostende dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ondanks toezeggingen door de landsadvocaat en de provincie die beloofden dat bewoners bij de volgende fases goed betrokken zouden worden, gebeurt dat niet. Dat zeggen Joke van der Meer van de stichting Zuyderzeedijk en bezwaarmaakster Helen Kuipers uit Warder, lid van de klankbordgroep in Zeevang.
   De provincie nam in 2018 een motie aan over de burgerparticipatie, maar op een informatiemarkt in Katwoude werd onlangs plompverloren het definitieve ontwerp gepresenteerd. “Terwijl de landsadvocaat namens het Hoogheemraadschap heeft gezegd dat bewoners betrokken worden bij de fase van voorlopig ontwerp (waar nu nog tegen wordt geprocedeerd) tot het definitief ontwerp”, zegt Joke van der Meer van de stichting Zuyderzeedijk.
   Helen Kuipers uit Warder die de voorlichtingsbijeenkomst bezocht, is verbouwereerd over de aanpak door de Alliantie en de overheid. “We kregen een bijna kant en klaar plan gepresenteerd voor zogenaamde ‘dijkplaatsen’ Van de vijf voorziene dijkplaatsen langs het hele dijktraject komen er maar liefst drie in onze module van Edam tot Warder. Ondanks de motie ‘Betrek de betrokken inwoners Markermeerdijken’ die vorig jaar in Provinciale Staten werd aangenomen en waarin de Gedeputeerde heeft toegezegd dat bewoners nadrukkelijk zullen worden betrokken in het proces bij landschappelijke en ruimtelijke invulling van de dijk, is hierover geen enkel overleg geweest. Een provinciewoordvoerder gaf toe: ‘Dit hebben we niet goed gedaan.’ Gelukkig is alsnog overleg toegezegd.”

Participatie

Woordvoerster Diny Pestman van de provincie in een reactie: “Provincie en Alliantie vinden participatie belangrijk, zeker bij dit dijkversterkingsproject. Daarom ligt er ook een plan van aanpak voor de participatie dat de betrokken partijen uitvoeren. Tijdens de bijeenkomst constateerden we dat er bij de bewoners ontevredenheid leefde over het participatieproces. We hebben ons dit aangetrokken en ter plekke met de bewoners nieuwe afspraken gemaakt over het vervolgproces voor de dijkplaatsen.”
   Kuipers denkt dat zij vooral wordt gezien als lastpak langs de dijk. “De landschapsarchitect noemde Zeevang ‘de module met het dingetje’. Het is ongelooflijk jammer dat het telkens zo gaat. Wij willen niets meer dan meepraten, meedenken, kritisch kunnen zijn en niet als een stel ‘tegenstanders’ buiten het proces worden gehouden.”
   Woensdag 11 maart vindt een gesprek plaats met de bewoners over het participatieproces over de dijkplaatsen. Pestman: “Het doel van de participatie is om alle belangen en wensen van omwonenden, bestuurders, gebruikers en beheerders van de dijk in beeld te brengen en samen te zoeken naar de best mogelijke en meest gewenste oplossingen. Ruimtelijke kwaliteit, waterveiligheid en monumentaliteit worden nadrukkelijk meegenomen in die afweging. Uiteindelijk maakt het bestuur van de provincie hierin een keuze.”
 

Raad van State heeft handen vol aan Markermeerdijk

‘De ingreep die de alliantie voorstelt is gigantisch’

KATWOUDE | Bij de Raad van State lopen procedures tegen de voorgestelde dijkverzwaring van de Markermeerdijken steeds meer vertraging op. De uitspraak is op 28 februari wederom uitgesteld ‘vanwege de complexiteit van de zaak’.

Joke van der Meer van stichting Zuyderzeedijk benadrukt dat de bezwaarmakers niet overal tegen zijn. ‘Natuurlijk zijn wij voor een veilige dijk, maar het kan wellicht anders, met minder risico en zo veel mogelijk behoud van het monumentaal karakter. De ingreep die HHNK/Alliantie voorstelt, is gigantisch.”
   De dijkversterkingplannen voor de Markermeerdijken kregen forse kritiek van de Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab), die de plannen op verzoek van de Raad doorlichtte. Stab stelt dat niet is aangetoond dat de dijkversterking zo zwaar moet worden uitgevoerd. Er worden vraagtekens gezet bij de veiligheidstekorten die zijn berekend.
   Dit onafhankelijke rapport komt heel dicht bij de kritiek van dijkwetenschappers Frank Spaargaren, professor Matthijs Kok en professor Hans Vrijling, die de dijkversterking een veel te zware en onnodige ingreep noemen.

625 miljoen

De dijkverzwaring wordt inmiddels becijferd op meer dan 520 miljoen euro en er is ook al 625 miljoen genoemd, terwijl in de plannen uit 2015 nog werd gesproken van 350 miljoen. De Alliantie heeft van de Raad van State toestemming om in afwachting van de uitspraak ‘omkeerbare werkzaamheden te verrichten’ zoals het maken van loswallen en graven van vaargeulen.
 

 
Oordeel rechter over werkzaamheden Markermeerdijk wéér uitgesteld

nhnieuws.nl, geplaatst dinsdag 3 maart 2020
UITDAM | Voor de derde keer heeft de rechter de uitspraak uitgesteld over de bezwaren van burgers tegen de manier waarop dijk wordt opgeknapt. De Markermeerdijk loopt van Hoorn tot Durgerdam en is een paar jaar geleden afgekeurd. Sindsdien wordt er volop ruzie gemaakt over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Bewoners verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk voelen zich niet gehoord.

"Het feit dat de Raad van State het oordeel over onze bezwaren voor de derde keer heeft uitgesteld geeft wel aan dat wij een punt hebben", zegt Joke van der Meer. Joke woont in Uitdam en strijdt al jaren tegen de manier waarop er aan haar geliefde dijk gewerkt wordt. Haar grootste bezwaar is dat er niet geluisterd wordt naar de burgers die aan de dijk wonen.

"Natuurlijk willen wij ook een veilige dijk", zegt Joke. "Maar het plan zoals dat er nu ligt gaat voorbij aan de cultuurhistorische waarde van de dijk." Bewoners zouden het liefst zien dat het gras en de basaltblokken behouden blijven.

Volgens sommige deskundigen is het noodzakelijk die te vervangen door ander materiaal. De Stichting Zuyderzeedijk wil dat er een nieuw plan komt met meer aandacht voor de wensen van bewoners.


Pelletkachel veroorzaakt kleine brand op woonboot Westzaan

nhnieuws.nl, geplaatst: zondag 1 maart 2020
WESTZAAN | Een pelletkachel heeft vanavond aan de J.J. Allanstraat in Westzaan een kleine brand veroorzaakt. De brand, die rond 20.15 uur uitbrak, woedde op een woonboot.

Volgens getuigen was de pelletkachel net geïnstalleerd op de woonboot. 


De schade is beperkt gebleven tot wat rookoverlast. De bewoner zou in paniek geraakt zijn van de hoeveelheid rook en zou daarom de brandweer gealarmeerd hebben. Eigenaar gestrande woonark IJmeer verdacht van slecht zeemanschap

nhnieuws.nl, geplaatst: donderdag 27 februari 2020,
MUIDERBERG | De man die gisteren strandde toen hij vanuit het haventje van eiland het Hooft zijn woonark het IJmeer probeerde op te slepen, wordt verdacht van slecht zeemanschap.  

Het gaat om een 55-jarige Amsterdammer, schrijft de Politie Landelijke Eenheid Noordwest op Facebook. Na al meerdere keren de opdracht te hebben gekregen zijn woonark naar een geschikte locatie te verplaatsen, begon hij gisteren met een kleine sleepboot aan die klus. 

Onderweg begon de woonark water te maken, en strandde het transport 'op de ondieptes voor Muiderberg'. Toen de eigenaar vervolgens gewond raakte aan zijn hand, besloot hij alarm te slaan. De KNRM haalde eigenaar van boord en bracht hem over naar een politieschip, waar hij verklaarde te zijn overvallen door de weersomslag. 

Onderzoek aan boord van de woonark wees uit dat er een gat in de romp zat en de boot daardoor 'bijna helemaal op de bodem lag'. Bij een poging de ark weg te slepen, ging tot overmaat van ramp ook het sleepbootje van de eigenaar kapot. 

De KNRM heeft sleepbootje weggesleept, de eigenaar is aan boord van het politieschip behandeld aan zijn verwondingen en ondervraagd. De man wordt onder meer verweten dat hij een te kleine sleepboot zou hebben gebruikt om de woonark te verplaatsen.  

In overleg met Rijkswaterstaat zal worden besloten wie zorg draagt voor de berging van de woonark, al staat al wel vast dat de eigenaar daarvoor moet betalen.  


Jubel maar ook chagrijn over de dijken

Noordhollands Dagblad, geplaatst op woensdag 26 februari 2020
KATWOUDE | Een informatiemarkt voor bewoners van Polder Zeevang. Het is een sympathieke geste van de Alliantie Markermeerdijken om betrokkenen uitgebreid in te lichten over de dijkversterkingplannen tussen Warder en het Fort bij Edam (‘module 7’). De Alliantie mag dan deze dinsdagavond alle registers te hebben opengetrokken in de keet in Katwoude, niet iedereen is ervan gecharmeerd.

Volgende week wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht in de bodemprocedure die bezwaarmakers tegen de dijkversterkingsplannen hebben aangespannen tegen de provincie, het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de Alliantie Markermeerdijken. Op de vraag of de Alliantie niet beter had kunnen wachten met deze bijeenkomst antwoordt omgevingsmanager Herman van den Brink: “Natuurlijk weten we niet voor honderd procent zeker dat wij deze zaak gaan winnen, maar dit is allemaal voorbereid. Je kunt wel achteroverleunen, maar dan verlies je ook weer tijd.”

Helen Kuipers, aanwonende van de dijk in Warder en een van de bezwaarmakers, blijft de timing ongelukkig vinden. Evenmin begrijpt zij dat ze als lid van de klankbordgroep van module 7 pas op 17 maart is uitgenodigd voor overleg het werk aan de dijken. “Terwijl Wouter de Hollander en ik onszelf hiervoor al een jaar geleden hebben opgegeven”, zegt zij. “En als dan toch per se deze voorlichtingsavond moet worden gehouden, waarom dan niet met een centrale presentatie?”, vraagt Kuipers zich af. “Nu moeten we ‘snacken’ op een markt. Het is eenrichtingsverkeer en het lijkt de bedoeling om betrokkenen uit elkaar te spelen. Vooropgesteld, ik ben absoluut niet tegen de dijkverzwaring. Maar niemand heeft mij en andere omwonenden kunnen overtuigen van de grootte van deze ingreep. Neutrale experts bevestigen ons in de opvatting dat de gehanteerde berekeningen niet kloppen. We willen dolgraag meedenken, maar het hoogheemraadschap is nooit met ons in gesprek gegaan en staat niet open voor een kritische houding.”

Van den Brink verdedigt zich daartegen. “Wij hebben óók onze experts die berekeningen maken en die zijn controleerbaar.” Even daarvoor heeft hij een bezoeker blij kunnen maken met de mededeling dat aan het eerste stuk dijk vanaf Fort Edam – bij deze man voor de deur – geen werkzaamheden hoeven te worden verricht. Een resultaat van recente calculaties. De man verlaat daarop zo ongeveer jubelend het pand.

Zo wordt de één gerustgesteld en krijgt de ander de kans om kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld het tijdpad van de uitvoering en de eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. Non-stop draait er een filmpje waarin het buitenwaartse werk inzichtelijk wordt gemaakt. Van den Brink voegt toe: “De weg langs de dijk zal op sommige plaatsen verlegd worden en komt in de ‘teen’ van de opgeschoven dijk te liggen.”

De provincie Noord-Holland is ook aanwezig om met trots de drie zogenaamde ‘dijkplaatsen’ te presenteren voor de Polder Zeevang. Het worden verfraaiingen, bijvoorbeeld met een uitkijktoren. Maar niet iedereen is er nog van overtuigd dat dit straks werkelijkheid zal zijn. Immers, tot op de bodem wordt nog geprocedeerd.
 

 
       
   

© BVW                Disclaimer