Lid worden?        Privacy

 
   

Statuten      Huishoudelijk Reglement     Privacyreglement

 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 

Secretariaat

   

Adres:
p/a Wheredijk 46
1443 TC Purmerend
Tel.: 0299 420272
E-mail: wheredijk@hotmail.com
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Over ons

De Bewonersvereniging Wheredijk is in februari 2013 opgericht naar directe aanleiding van een in oktober 2012 door Stadsverwarming Purmerend (SVP) aan de bewoners van de Wheredijk meegedeelde noodzaak om in 2014 de levering van warmte via de bestaande leidingen te moeten beŽindigen.

In reactie hierop werd door de bewoners een contactgroep van zes personen gevormd voor verder overleg met SVP. In de praktijk bleek dit beperkingen met zich mee te brengen. De contactgroep was namelijk niet bevoegd om namens de bewoners te onderhandelen. Er moest dus een juridische eenheid worden gevormd. Na overleg is door de bewoners besloten om te kiezen voor een verenigingsvorm, die met de oprichtingsvergadering op 4 februari 2013 zijn beslag kreeg.

Inmiddels is de Bewonersvereniging Wheredijk meer dan een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. De vereniging is uitgegroeid tot een belangenorganisatie die, onder meer, de cohesie onder de dijkbewoners heeft vergroot. Mede doordat al 95% van hen lid is, kan de vereniging een grotere rol in het maatschappelijk leven spelen dan een individu dat zal kunnen. Daarmee is de basis gelegd voor positieve ontwikkelingen in de leef- en woonomgeving van haar leden.

 


Tijdens de eerste algemene ledenvergadering, op 6 mei 2013, is een bestuur voor de vereniging gekozen
uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal. Alle bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door hen op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:


Hans Ammerlaan, Wheredijk 20, voorzitter
Chris Brugman, Wheredijk 60, algemeen bestuurslid
Anneke Dijkers, Wheredijk 74, algemeen bestuurslid
Henk Heemeijer, Wheredijk 64
, algemeen bestuurslid
Bert Heldoorn, Wheredijk 46, secretaris en vicevoorzitter
Harmen Molenaar, Wheredijk 98, penningmeester
Martin Strop, Wheredijk 94, algemeen bestuurslid

  

 
       
   

© BVW                Disclaimer