Lid worden?        Privacy

 
   

Om een foto groter weer te geven, klikt u daarop. Hij zal dan worden geopend in een nieuw venster.
Meer (oude) foto's en ansichtkaarten vindt u door op de betreffende verwijzing in de linker kolom te klikken.

 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 

Meer foto's

De Where op oude foto's en ansichtkaarten

De bouw van de Oeverlanden
(begonnen in 2000)

Ruiming van de Wherebom
in 2006

Vervanging van de nutsleidingen in 2014

Sloop t.b.v. de bebouwing voor Klein Where in 2017

Bomenkap en renovatie Wheermolenbrug in 2017

 
 
 
 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water


Foto's


Op deze pagina wordt, door middel van foto's, een kort overzicht gegeven van  het aanzien van de
Wheredijk in de loop van de jaren en de veranderingen daarin.
 

 

Ca. 1910 - Houtzaagmolen ,De Burcht' van de familie Brantjes aan de overkant van de westelijke Wheredijk. In het midden de gasfabriek en rechts de oude spoorbrug. Met handkar, paard en wagen en later met een omgebouwde Ford automobiel, leverde Brantjes het hout en de ‘juffers’ (heipalen) waarop een groot deel van Purmerend is gebouwd.
1961 - In dit jaar wordt de Where gedempt om de parkeerproblemen in Purmerend te verminderen en de kosten van onderhoud aan de bruggen te verlagen. De woonarken aan de Overwheersepolderdijk moeten plaats maken omdat de rivier wordt omgelegd. Ze worden daarom een voor een verplaatst naar de huidige ligplaatsen aan de Wheredijk.

Ca. 1963 - De Wheermolenbrug met zicht op de ligplaatsen van de woonarken aan de oostelijke Wheredijk. Achter de brug de zeetjalk van brugwachter Knook, de boerderij van de familie Stuyt (in 1965 afgebroken) en het gemaalhuis, waarin de rijwielherstelplaats van de heer Peetoom was gevestigd (in 1985 afgebroken).

Ca. 1963 - Zicht op de ligplaatsen aan de westelijke zijde van de Wheredijk, gezien vanaf de spoorbrug. Links achter de woonarken het 'Vlooienbuurtje' en rechts de scheepswerf van Moerbeek.


1965 - Eind 1964 werd gestart met de bouw van de eerste laagbouwwoningen in de Planetenbuurt. Om ruimte te maken voor alle nieuwbouw moest er het nodige aan bestaande bebouwing aan en rond de Wheredijk worden afgebroken, Ook de boerderij van de familie Brouwer, op de plek waar later de voormalige Whereschool is gebouwd, moest er aan geloven. In september 1965 wordt begonnen met slopen.

1966 - Westzijde Wheredijk, ongeveer ter hoogte van de huidige nummer 22, gezien van oost naar west. In het midden op de achtergrond de oude gasfabriek en rechts het in 1970 gesloopte buurtje Tienhuizen, in de volksmond 'het Vlooienbuurtje' genoemd.


1977 - Westzijde Wheredijk, ongeveer ter hoogte van het huidige nummer 26, gezien van west naar oost. Let op de variatie in de straatverlichting!
1977 - Westzijde Wheredijk ter hoogte van de huidige nummer 46, gezien van oost naar west. Aan de linkerkant van het pad zijn de toen nog bovengrondse elektriciteitsleidingen te zien.
 
1988 - De gemeente begint, in samenwerking met het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN), in oktober 1988 met de graafwerkzaamheden ten behoeve van  het vervangen van de bovengrondse elektriciteitsleidingen door ondergrondse en plaatst 24 extra lichtpunten op de Wheredijk. Tevens worden de leidingen gelegd voor het aansluiten van de woonarken op de riolering, stadsverwarming en centrale antenne inrichting (CAI).


1996 - De vaargeul van de Where wordt gebaggerd. Hoewel het de bedoeling was om de hele Where te baggeren, dus ook onder de arken, blijkt de bovengehaalde bagger dermate vervuild, dat deze moet worden afgevoerd naar het speciale depot in Nauerna. Doordat de kosten hiervoor niet in de begroting waren opgenomen, is besloten om alleen de vaargeul te baggeren.


2002 - De eerste appartementgebouwen voor de Oeverlanden worden gebouwd. Het uitzicht vanaf de Wheredijk is voorgoed veranderd. Weer heeft een stukje natuur plaats moeten maken voor woningbouw.
2006  - In verband met de veiligheid bij het ruimen van 'de Wherebom' wordt een aantal arken van het begin van de westelijke Wheredijk tijdelijk verplaatst. Ze worden afgemeerd aan een voor dat doel aangelegde pontonsteiger bij de Wheermolenbrug. Voor de bewoners een tijdje kamperen in eigen huis!
 


2014 - In mei wordt begonnen met de werkzaamheden voor het vervangen van de nutsleidingen (stadsverwarming en riolering) in het westelijke deel van de Wheredijk. De werkzaamheden voor dit deel van het project hebben tot en met oktober geduurd.2014 - In oktober wordt de Where opnieuw gebaggerd. In afwijking van 1996, wordt deze keer ook onder een aantal arken de modder verwijderd. Deze wordt niet afgevoerd in baggerschuiten, maar via een enorme drijvende pijpleiding.
 


Het copyright van alle op de website geplaatste foto's behoort aan de eigenaren.
Bij bezwaar ten aanzien van de plaatsing ervan kan contact worden opgenomen met de webmaster, die dan voor verwijdering zal zorgdragen.

 

 
       
   

© BVW                Disclaimer