Eerdere bestuursberichten

 

E-mails

 

Nieuwsbrieven


2019-04-09 Veiligheid Wheredijk
2019-03-19 Metingen Wheredijk
2019-03-14 Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019
2019-01-28 Inhoud alleen bestemd voor leden
2019-01-09 Dievengilde slaat weer toe
2018-06-23 Solarboatrace
2018-03-14 Honden uitlaatplan

2018-03-02 Conceptverslag van de ALV van 2018
2017-03-18 Aangepaste begroting 2017
2017-03-14 Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
2017-03-10 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2017
2016-04-18 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2016
2015-12-21 Meterstanden stadsverwarming
2015-05-20 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2015
2015-04-24 Niet werkende straatverlichting Wheredijk
2015-04-15 Niet werkende straatverlichting Wheredijk
2015-03-22 Verplaatsing Algemene Ledenvergadering
2015-02-26 Opnemen meter stadsverwarming
2015-02-25 Hoger verbruik stadsverwarming
2015-02-19 Verbruik stadsverwarming
2015-02-17 Informatieavond IBS De Roos
2014-09-10 Rondleiding werkzaamheden Wheredijk
2014-09-10 Opgeven voor rondleiding Wheredijk

2014-04-24 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2014
2014-04-17 Lekdetectie stadsverwarming
2014-01-19 Uitnodiging bewonersbijeenkomst
2013-12-14 Inventarisatie actiepunten nutsleidingen
2013-02-04 Uitnodiging oprichtingsvergadering 2013

 

 


2019-06-03 Nieuwsbrief BVW juni 2019
2018-12-21 Nieuwsbrief BVW december 2018
2018-08-03 Nieuwsbrief BVW augustus 2018
2018-06-26 Nieuwsbrief BVW juni 2018
2018-05-19 Nieuwsbrief BVW mei 2018

2018-02-12 Nieuwsbrief BVW februari 2018
2018-01-26 Nieuwsbrief BVW januari 2018
2017-10-20 Nieuwsbrief BVW oktober 2017
2017-07-05 Nieuwsbrief BVW juli 2017
2017-07-05 Nieuwsbrief BVW juli 2017
2017-05-18 Nieuwsbrief BVW mei 2017
2017-02-13 Nieuwsbrief BVW februari 2017
2016-12-00 Nieuwsbrief BVW december 2016
2016-04-17 Nieuwsbrief BVW april 2016
2016-03-30 Nieuwsbrief BVW maart 2016
2015-12-31 Nieuwsbrief BVW 31 december 2015
2015-12-16 Nieuwsbrief BVW 16 december 2015
2015-10-23 Nieuwsbrief BVW oktober 2015
2014-09-23 Nieuwsbrief BVW 23 september 2014
2014-09-22 Nieuwsbrief BVW 22 september 2014
2014-09-08 Nieuwsbrief BVW 8 september 2014
2013-10-14 Nieuwsbrief BVW oktober 2013
 

 

Berichten 2019

   


Solar Challenge 2019
(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Het bestuur heeft een paar weken geleden, na de aankondiging in de media dat het evenement ook dit jaar zou plaatsvinden, de gemeente per mail gevraagd of wij de garantie konden krijgen dat er dit jaar niet meer op de Where zou worden gevaren. Na de vorig jaar ondervonden problemen hebben we namelijk overleg gehad met de gemeente waarbij is afgesproken dat, bij een eventuele herhaling van het evenement, eerst contact met het bestuur van de BVW zou worden opgenomen en dat was duidelijk niet gebeurt. We kregen als antwoord dat er weer vergunning was verleend door gemeente en hoogheemraadschap voor het evenement, waarbij ook de Where weer als tracé wordt genoemd. We zijn daarop de afgelopen dagen in overleg geweest met gemeente, hoogheemraadschap en Solar Sport One, de organisator. Het is daarbij niet gelukt om overeenstemming te bereiken om het te varen tracé van de Where te verplaatsen naar het Noordhollands kanaal in verband met de al afgegeven vergunningen en vergevorderde voorbereidingen. Wel is ons toegezegd dat er in ieder geval niet harder dan 6 km zal worden gevaren, zoals deze keer in ieder geval wel in de vergunning is opgenomen. Aanvullend daarop hebben wij de organisatie verzocht om zelfs deze snelheid aan te passen naar stapvoets, omdat wij de ervaring van vorig jaar niet zijn vergeten en dit nogmaals duidelijk hebben gemaakt. Dit zou aan de deelnemers worden gevraagd.

Uit ervaring weten we inmiddels dat de bootjes, als ze langzaam varen, een enorme hekgolf produceren die nog eens wordt versterkt als ze met meerderen tegelijk langs komen. Wij verzoeken u daarom, als dat mogelijk is, het voorbijvaren van de boten zoveel mogelijk te filmen, zodat wij – als er toch problemen en/of schades ontstaan - deze keer de nodige argumentatie hebben om te voorkomen dat de boten weer op de Where zullen varen. Daarnaast moet men ook beseffen dat we midden in broedseizoen zitten en dat door de reusachtige hekgolven de watervogels en hun jongen uit de nesten worden gespoeld en bovendien behoorlijk schade wordt aangebracht aan de delen van de oever met natuurlijke oeverbescherming. We hebben immers allemaal weleens de rieteilanden zien langsdrijven als er er weer eens door boten te hard wordt gevaren. Rijden en parkeren op de dijk (vervolg)
(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Ondanks ons verzoek om samen te voorkomen dat we mogelijk verworven rechten in gevaar brengen moeten we helaas constateren dat er nog steeds te hard wordt gereden op de dijk en dat er bij bepaalde arken met meerdere auto's tegelijk op het binnentalud wordt geparkeerd. Om te voorkomen dat we elkaar in de toekomst mogelijk met scheve ogen moeten aankijken, dus nog maar eens het volgende: Bent u goed ter been, parkeer dan in de wijk en loop het laatste stukje naar uw ark! Rijd, als u echt met uw auto op de dijk moet wezen, stapvoets! U kunt daar misschien later zelf de vruchten van plukken! 


Solar Challenge 2019

(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Het bestuur heeft een paar weken geleden, na de aankondiging in de media dat het evenement ook dit jaar zou plaatsvinden, de gemeente per mail gevraagd of wij de garantie konden krijgen dat er dit jaar niet meer op de Where zou worden gevaren. Na de vorig jaar ondervonden problemen hebben we namelijk overleg gehad met de gemeente waarbij is afgesproken dat, bij een eventuele herhaling van het evenement, eerst contact met het bestuur van de BVW zou worden opgenomen en dat was duidelijk niet gebeurt. We kregen als antwoord dat er weer vergunning was verleend door gemeente en hoogheemraadschap voor het evenement, waarbij ook de Where weer als tracé wordt genoemd. We zijn daarop de afgelopen dagen in overleg geweest met gemeente, hoogheemraadschap en Solar Sport One, de organisator. Het is daarbij niet gelukt om overeenstemming te bereiken om het te varen tracé van de Where te verplaatsen naar het Noordhollands kanaal in verband met de al afgegeven vergunningen en vergevorderde voorbereidingen. Wel is ons toegezegd dat er in ieder geval niet harder dan 6 km zal worden gevaren, zoals deze keer in ieder geval wel in de vergunning is opgenomen. Aanvullend daarop hebben wij de organisatie verzocht om zelfs deze snelheid aan te passen naar stapvoets, omdat wij de ervaring van vorig jaar niet zijn vergeten en dit nogmaals duidelijk hebben gemaakt. Dit zou aan de deelnemers worden gevraagd.

Uit ervaring weten we inmiddels dat de bootjes, als ze langzaam varen, een enorme hekgolf produceren die nog eens wordt versterkt als ze met meerderen tegelijk langs komen. Wij verzoeken u daarom, als dat mogelijk is, het voorbijvaren van de boten zoveel mogelijk te filmen, zodat wij – als er toch problemen en/of schades ontstaan - deze keer de nodige argumentatie hebben om te voorkomen dat de boten weer op de Where zullen varen. Daarnaast moet men ook beseffen dat we midden in broedseizoen zitten en dat door de reusachtige hekgolven de watervogels en hun jongen uit de nesten worden gespoeld en bovendien behoorlijk schade wordt aangebracht aan de delen van de oever met natuurlijke oeverbescherming. We hebben immers allemaal weleens de rieteilanden zien langsdrijven als er er weer eens door boten te hard wordt gevaren. Rijden en parkeren op de dijk (vervolg)
(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Ondanks ons verzoek om samen te voorkomen dat we mogelijk verworven rechten in gevaar brengen moeten we helaas constateren dat er nog steeds te hard wordt gereden op de dijk en dat er bij bepaalde arken met meerdere auto's tegelijk op het binnentalud wordt geparkeerd. Om te voorkomen dat we elkaar in de toekomst mogelijk met scheve ogen moeten aankijken, dus nog maar eens het volgende: Bent u goed ter been, parkeer dan in de wijk en loop het laatste stukje naar uw ark! Rijd, als u echt met uw auto op de dijk moet wezen, stapvoets! U kunt daar misschien later zelf de vruchten van plukken! 


Extra controle op de Wheredijk
(Geplaatst: zondag 12 mei 2019)

In verband met de inbraakgolf op onze dijk van de laatste tijd, heeft het bestuur namens haar leden de organisatie 'Ogen en Oren' en, via de wijkagent Wheermolen, de politie van Purmerend verzocht om (extra) surveillance op de dijk, zowel overdag als 's nachts. Wij houden u van de ontwikkelingen hiervan op de hoogte.Rijden en parkeren op de dijk
(Geplaatst: maandag 6 mei 2019)

Allereerst even een stukje geschiedenis. Jaren geleden hebben wij, de bewoners van de Wheredijk, met de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt met betrekking tot het rijden en parkeren op de dijk. In het verleden was het namelijk verboden om met de auto op de dijk te rijden en te parkeren. Voor dat doel waren er dan ook op alle opritten met een driehoek sleutel te verwijderen verkeerspaaltjes geplaatst.

Doordat er toentertijd de verwarming nog veel werd gestookt op olie en er werd gekookt met flessengas en de geisers voor de warmwatervoorziening ook op deze flessen waren aangesloten, leverde dit veel ongemak op voor het aanleveren van olie en het wegbrengen en ophalen van de gasflessen. Ook het afleveren van boodschappen en bestellingen verliep moeizaam. Daarnaast groeide er ook een onveilig gevoel met betrekking tot de bereikbaarheid door de hulpdiensten bij calamiteiten. Regelmatig werden de verkeerspaaltjes dan ook verwijderd en niet meer teruggeplaatst. Dit zeer tegen de zin van gemeente en hoogheemraadschap, omdat er ook regelmatig paaltjes verdwenen omdat ze in de teensloot waren gegooid of anderszins 'opgeborgen'. Een niet begrote kostenpost dus.

Deze situatie kon uiteraard niet voortduren. Op verzoek van de bewoners is er daarom overleg geweest met de gemeente en het hoogheemraadschap over mogelijke oplossingen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de huidige situatie:
Het is voor bewoners toegestaan om met één auto te rijden en te parkeren op eigen terrein, mits daarvoor ontheffing is aangevraagd en verleend door middel van een vergunning. Parkeren op het binnentalud is echter nog steeds verboden.

Om te voorkomen dat er onnodig situaties zouden ontstaan die mogelijk zouden kunnen leiden tot het opzeggen van de verworven overeenkomst door gemeente en hoogheemraadschap,
hebben wij - als bewoners - onderling afspraken gemaakt. Rijden op de dijk doen we altijd stapvoets en fietsers en voetgangers krijgen altijd de ruimte. Tenslotte zijn de auto's te gast op de dijk! Parkeren op het binnentalud wordt zoveel mogelijk beperkt. Vooral als de berijder geen vergunning heeft maar bijvoorbeeld boodschappen of bestellingen aflevert, en dan liefst zo kort mogelijk.

De laatste tijd worden we echter steeds vaker geconfronteerd met het feit dat er door (nieuwe) bewoners te hard wordt gereden en er meerdere auto's van een gezin of door bezoekers op de dijk worden geparkeerd. Ook veel pakketbezorgers maken zich schuldig aan te hard rijden. Daarnaast worden de vrachtwagens dan vaak bij het uitladen midden op de dijk geplaatst, waardoor fietsers en voetgangers de grootste moeite hebben om te passeren. De onvrede daarover bij de bewoners neemt toe en is dus ook al tijdens de algemene ledenvergadering ter sprake gekomen.

Het bestuur verzoekt haar leden dus nogmaals dringend om de onderling gemaakt afspraken te respecteren. Rijd alleen op de dijk als dat nodig is, pas uw snelheid aan en
parkeer alleen op eigen terrein, uiteraard alleen met de auto waarvoor vergunning is verleend. Wijs bezoekers er op dat zij onder aan de dijk moeten parkeren, ook als zij bijvoorbeeld eerst slecht ter been zijnde personen hebben afgezet. Spreek ook gerust bezorgers aan die te hard rijden en verzoek ze om voortaan stapvoets te rijden, maar doe dit wel op een fatsoenlijke manier. Zo kunnen we met zijn allen in ieder geval een stukje leefbaarheid, waar we zelf invloed op hebben, verbeteren.


Weer een inbraak op de Wheredijk

(Geplaatst: zaterdag 30 maart 2019)

Tussen vrijdag 17.00 en 14.00 uur vanmiddag is er weer ingebroken op de dijk. Ditmaal bij nr. 26. De politie doet buurtonderzoek.
Dit is de vierde keer in de afgelopen tijd dat zich een dergelijk incident afspeelt op de Wheredijk. Daarom wil het bestuur u nogmaals wijzen op het volgende:

Beveiliging
Vooral voor de bewoners waarvan op de ark overdag of ‘s nachts meestal niemand aanwezig is, is het misschien raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van ramen en deuren. Laat u bij twijfel goed voorlichten. Gebruik bij vervanging bijvoorbeeld hang- en sluitwerk voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Hierdoor weet u zeker dat uw ark voldoet aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het is daarbij wel belangrijk dat ze op de juiste manier gemonteerd zijn. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om uw ark binnen te komen en deze graag overslaat. Doe bij het verlaten van de ark altijd de deur op slot en een lampje aan. Zorg er ook ’s nachts voor dat het lijkt of er iemand thuis is, sluit de gordijnen en laat het buitenlicht branden.

Veilige buurtapp
In de jaarvergadering van 2018 hebben wij u op de hoogte gebracht van het bestaan van de ‘Veilige buurtapp’, Bij deze app worden geen 06 nummers bekend gemaakt. Inloggen gebeurt met de postcode en een meldcode. Er worden geen onnodige discussies gevoerd en de app is overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Indeling op straatniveau is mogelijk en de. Wheredijk staat er ook op. Meld u dus aan en maak de Wheredijk veiliger.

Meer informatie over de app is verkrijgbaar bij de algemene ledenvergadering van 1 april.


Solarboat races 2019
(Geplaatst: zaterdag 30 maart 2019)

Van 20 t/m 22 juni 2019 worden er weer solarboat races gehouden. We zullen er bij de Gemeente tijdig op aandringen ditmaal niet meer uit te wijken naar de Where als het evenement eventueel, door welke oorzaak ook, op het Noordhollands niet kan worden uitgevoerd.


Landmeetkundige metingen Wheredijk
(Geplaatst: dinsdag 19 maart 2019)

Op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geven wij u de volgende informatie door:

Vanaf 1 april a.s. zullen er, namens HHNK, landmeetkundige metingen worden uitgevoerd op en langs de Wheredijk door ingenieursbureau RPS. Dat geeft geen overlast, maar het is wel goed dat iedereen op de Wheredijk hiervan op de hoogte is.


Uitnodiging algemene ledenvergadering
(Geplaatst: donderdag 14 maart 2019)

De algemene ledenvergadering van 2019 vindt plaats op
1 april a.s. in de grote zaal van Wijkplein Where (Tritongebouw), aanvang19.30 uur.

Voorbereiding
Gezien het aantal belangrijke onderwerpen die we met u willen bespreken, wenst het bestuur zo effectief mogelijk met de beschikbare tijd om te gaan. Daarom pakken we de voorbereiding voor de algemene ledenvergadering van 2019 op dezelfde manier aan als in 2018.

U heeft allemaal, kort na de vorige algemene ledenvergadering in februari en de ledenraadpleging in juli van het vorige jaar, de respectievelijke conceptnotulen ontvangen. Deze moeten – conform de statuten van de vereniging – in de vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld door de leden. De tijd daarvoor in de vergadering kunnen we zo kort mogelijk houden als u de concepten voorafgaand aan de vergadering nog eens goed doorleest en eventuele aanmerkingen, aanvullingen, suggesties en/of vragen alvast aan de secretaris mailt
(wheredijk@hotmail.com). De conceptverslagen hebben wij voor het gemak nog even bijgesloten. Hetzelfde geldt voor de overige verplichte vergaderstukken zoals het financieel- en bestuurlijk jaarverslag. Ook deze stukken verzoeken wij u vooraf goed door te lezen en uw reacties alvast door te mailen. Overigens kunt u alle stukken te allen tijde raadplegen op de website van de vereniging (www.bvwheredijk.nl).

Uw reacties ontvangen wij graag vóór 24 maart, zodat we deze nog kunnen verwerken voor de ALV.


Items vooraf aanmelden
Omdat het ook tijdrovend (en inefficiënt) is om een onderwerp te behandelen waar iemand opeens mee op de proppen komt, maar waarover niemand iets heeft voorbereid, verzoeken wij u eveneens het volgende: Heeft u een vraag of item dat van belang is voor de vereniging dat u in de ledenvergadering besproken wilt hebben en waarvan u verwacht dat het niet op de agenda zal staan? Mail dit dan ook even vóór 24 maart aan de secretaris. Dat geeft ons de gelegenheid een en ander vooraf met u te overleggen en zo nodig in de agenda op te nemen.

Tenslotte
Zoals het er zich nu laat aanzien, heeft het bestuur kort voorafgaand aan de ALV (27 maart a.s.) overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Gemeente Purmerend. Naar verwachting wordt in dit overleg meer duidelijkheid geboden over de gevolgen van de verbetering van de Wheredijk dan tot nu toe het geval bleek. Aangezien we nog niets weten over de uitkomst daarvan, kunnen wij de vorm en onderwerpen van de agenda voor de ALV pas op het laatste moment bepalen. Hoewel ongebruikelijk, zullen wij deze pas op de vergadering zelf kunnen presenteren.

Gezien het algemeen belang voor onze gezamenlijke toekomst aan de Wheredijk, verwacht het bestuur u weer in grote getalen te mogen verwelkomen op 1 april aastaande.Algemene Ledenvergadering op 1 april 2019
(Geplaatst: donderdag 7 maart 2019)

De algemene ledenvergadering van 2019 wordt definitief gehouden op 1 april 2019 in de grote zaal van wijkplein Where (Tritongebouw). De vergadering begint om 19.30 uur. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met de bijbehorende vergaderstukken.

Omdat het bestuur kort voor de vergadering, op 27 maart a.s., een eerder uitgesteld overleg heeft met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Purmerend, verwachten wij u in ieder geval de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de dijkrenovatie mee te kunnen delen.

Wij verwachten u weer in groten getale te mogen begroeten. Tot 1 april.

Algemene Ledenvergadering 2019 uitgesteld naar begin april
(Geplaatst: vrijdag 8 februari 2019)

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het overleg, dat gepland was op 14 februari, tot nader order uitgesteld. Dat betekent dat het bestuur u op de geplande datum ( 4 maart) voor de algemene ledenvergadering van 2019 feitelijk geen nieuwe informatie zou kunnen melden met betrekking tot de uitkomsten uit het overleg met HHNK. Daarom heet het bestuur besloten de ALV van 2019 te verplaatsen naar begin april. Daardoor verwachten wij u beter van de laatste verkregen informatie op de hoogte te kunnen stellen. De definitieve datum ontvangt u op een later tijdstip.

Datum Algemene Ledenvergadering 2019 bekend
(Geplaatst: dinsdag 29 januari 2019)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal plaatsvinden in de avond van maandag 4 maart 2019 in de grote zaal van het Triton wijkgebouw. De agenda en de te bespreken stukken voor de vergadering ontvangt u in de tweede helft van februari. Mocht u eventueel een extra onderwerp besproken wilt hebben, dan kunt u deze, met eventuele toelichting, doormailen naar het secretariaat. Voorwaarde voor opname op de agenda is wel dat het onderwerp betrekking moet hebben op gezamenlijke belangen.

Het bestuur komt op 14 februari weer voor overleg bijeen met het hoogheemraadschap en de gemeente met betrekking tot de geplande dijkversteviging. Eventueel daarin gepresenteerde verder uitgewerkte plannen kunnen wij dan op de 4e maart met u delen.

Plan de 4e maart dus al in uw agenda, ook uw aanwezigheid is immers heel belangrijk.


Dievengilde slaat weer toe
(Geplaatst: woensdag 9 januari 2019) 

Gistermiddag, 8 januari, heeft op klaarlichte dag een inbraak plaatsgevonden op het westelijk deel van onze Wheredijk. Terwijl de bewoonster korte tijd afwezig was, is een raam van haar ark geforceerd en zijn er persoonlijke eigendommen meegenomen.

Dit betekent dat de dader(s) er niet voor terugdeinzen om de nodige risico’s te nemen en daardoor mogelijk gevaarlijk. Constateert u daarom op de dijk een verdachte situatie, bijvoorbeeld een brand of iemand die inbreekt of een poging daartoe lijkt te doen, of bent u getuige van een misdrijf, zoek bij voorkeur niet de confrontatie maar bel onmiddellijk 112, elke seconde telt immers.

Maak bij verdachte situaties zo mogelijk foto’s (uiteraard alleen als u zichzelf daardoor niet in gevaar brengt) en/of onthoud de kenmerken (signalement) van de verdachte(n
). De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf het liefst zo snel mogelijk op wat u zag:
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)
• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
• Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).


Beveiliging

Vooral voor de bewoners waarvan op de ark overdag of ‘s nachts meestal niemand aanwezig is, is het misschien raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van ramen en deuren. Laat u bij twijfel goed voorlichten. Gebruik bij vervanging bijvoorbeeld hang- en sluitwerk voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Hierdoor weet u zeker dat uw ark voldoet aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het is daarbij wel belangrijk dat ze op de juiste manier gemonteerd zijn. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om uw ark binnen te komen en deze graag overslaat.


Doe bij het verlaten van de ark altijd de deur op slot en een lampje aan. Zorg er ook ’s nachts voor dat het lijkt of er iemand thuis is, sluit de gordijnen en laat het buitenlicht branden.


Buurtapp

In de jaarvergadering van 2018 hebben wij u op de hoogte gebracht van het bestaan van
de ‘Veilige buurtapp’, Bij deze app worden geen 06 nummers bekend gemaakt. Inloggen gebeurt met de postcode en een meldcode. Er worden geen onnodige discussies gevoerd en de app is overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Indeling op straatniveau is mogelijk en de. Wheredijk staat er ook op. Meld u dus aan en maak de Wheredijk veiliger.

Een buurtapp groep
is een vorm van buurtpreventie en wordt gevormd door een groep inwoners. De app kan een gesignaleerde verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt delen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een woninginbraak of om een diefstal van of uit een voertuig.

Na het signaleren van de verdachte situatie wordt allereerst de politie gebeld en vervolgens worden buurtbewoners gewaarschuwd middels een bericht in de app, zodat zij de verdachte situatie in de gaten kunnen houden. Een buurtapp groep is eigenlijk een extra paar ogen en oren voor de politie.
 

 

Berichten 2018

   


Thuisoverval Wheredijk
(Geplaatst: woensdag 7 november 2018)

Zoals u mogelijk al uit de lokale pers heeft kunnen vernemen, heeft dinsdag 6 november om ca. 16.00 uur een huisoverval plaatsgevonden op onze Wheredijk. Een zoon van de familie Slootweg op nr. 16, die alleen thuis was op dat moment, is overlopen door een drietal jeugdige overvallers. Hij is bedreigd met een mes en aan handen en voeten gebonden achtergelaten, nadat de daders de nodige spullen hebben meegenomen. Gelukkig is er geen sprake van enig lichamelijk letsel, maar het gebeuren heeft natuurlijk wel de nodige impact gehad bij de zoon en natuurlijk de rest van de familie. Wij hebben ze dan ook namens de leden van onze vereniging sterkte gewenst bij het verwerken daarvan.

De politie is nog bezig met onderzoek.

Naar aanleiding hiervan vragen wij u om - als u een verdachte situatie meent te herkennen - niet te aarzelen, maar onmiddellijk 112 te bellen en vooral niet de confrontatie aan te gaan. Beter een paar keer voor niets gebeld, dan weer een naar voorval op de dijk.

Voor meer informatie over het herkennen van verdachte situaties, klik hier  

Omgevingsvergunning: nodig of niet?
(Geplaatst: vrijdag 12 oktober 2018)

Omdat het ons bekend is dat er binnenkort een bestaande ark wordt vervangen door een nieuw gebouwde en voor degenen die dat in de toekomst van plan zijn, voor alle zekerheid nog even de daarvoor geldende nieuwe regels met betrekking tot de omgevingsvergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is, sinds 1 januari 2018, ook verplicht voor nieuw te bouwen woonboten.

Op 16 april 2014 oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat woonboten en woonschepen als bouwwerken moeten worden aangemerkt als ze gebruikt worden als woning. Het doel van de uitspraak was om zoveel mogelijk dezelfde regels te laten gelden voor wonen op water en wonen op het land. Daardoor waren de Woningwet, het daarbij behorende Bouwbesluit 2012, de wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voortaan van toepassing op alle woonboten. De bestaande bouwwetgeving was echter ongeschikt voor woonboten omdat veel bestaande woonboten niet aan de daarin opgenomen regels voldeden en als illegaal aangemerkt konden worden. Daarom is op 1 januari 2018 de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden en Bouwbesluit 2012 gewijzigd om deze situatie te herstellen.

Overgangsregeling bestaande woonarken

Voor onze woonarken, die vóór 1 januari 2018 al een ligplaats-, watervergunning en/of keurontheffing hebben, geldt dat die vergunning of ontheffing gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning. Deze laatste hoeft dan ook NIET te worden aangevraagd. De arken hoeven ook niet te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, maar wel aan de zorgplicht van de Woningwet. Dat houdt in dat door de staat, bouw, sloop of het gebruik van de woonark geen gevaar voor gezondheid of veiligheid mag ontstaan. De overgangsregeling blijft ook gelden als de bestaande woonarken op enig moment na de peildatum van 1 januari 2018 worden verbouwd.

Vervanging van de bestaande woonark
Als een bestaande woonark wordt vervangen door een nieuw gebouwde ark, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de Gemeente. Een nieuwe woonark moet voldoen aan het aangepaste Bouwbesluit 2012, met specifieke bouw-, gezondheids- en veiligheidsregels voor woonboten en wordt ook nog getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota zoals ook gebruikelijk is bij het bouwen op de wal.

Als een bestaande woonark wordt vervangen door een andere bestaande woonark, die vòòr de peildatum (1 januari 2018) op een andere ligplaats aanwezig was, moet ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de Gemeente, maar de nieuwe bouwregels zijn dan niet van toepassing.


Overleg met HHNK/Gemeente uitgesteld
(Geplaatst: maandag 17 september 2018)


In het laatste overleg met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Gemeente Purmerend hadden wij afgesproken om het volgende overleg over de vakantieperiode te tillen en pas in september weer bij elkaar te komen. Deze periode wilde HHNK gebruiken om de voorstellen, die in de verschillende overleggen zijn gedaan, te plotten in een bovenaanzicht. De projectleider was bereid om een en ander toe te lichten in een bijeenkomst met de bewoners, na bespreking hiervan met het bestuur van de BVW. Onlangs ontvingen wij echter bericht dat HHNK hier nog even mee wilde wachten, omdat er nadere onderzoeken waren ingepland, die belangrijk zijn voor het project Wheredijk.

Dat betekent dat we nu even een pas op de plaats maken. Wij houden u verder op de hoogte.


Gesprek met de gemeente n.a.v. onze klacht over de solarrace
(Geplaatst: vrijdag 27 juli 2018)


Vandaag, vrijdag 27 juli heeft een afvaardiging van het bestuur, bestaande uit Chris Brugman en Bert Heldoorn, een gesprek gehad met de heer Heinen en mevrouw Blesch, resp. bereikbaarheidscoördinator en medewerkster afd. vergunningen van de gemeente, over onze klacht met betrekking tot de gang van zaken rond de solarrace op 23 juni j.l. Het gesprek is in een goede sfeer gehouden.

De bedoeling van het gesprek was om duidelijkheid te verschaffen met betrekking rond de gang van zaken bij het verlenen van de gemeentelijke vergunning voor het evenement. Wij hadden onder meer gevraagd hoe het mogelijk was dat de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor een race op de Where, waar een maximum vaarsnelheid geldt van 6 km/u en waarvoor de BVW al jaren bezig is om via de verantwoordelijke instanties, dus ook de gemeente, het veelvuldig overschrijden van deze snelheidsgrens te beperken.  De heer Heinen vertelde dat hij wel degelijk onderzoek heeft gedaan naar de ter plaatse geldende vaarsnelheden, maar deze niet heeft kunnen vinden op het internet. Hij heeft zich daarna gewend tot het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de veronderstelling dat zij, als vaarwegbeheerder, hem die wel konden mededelen. Maar ook HHNK moest het antwoord schuldig blijven. Een beetje knullig voor een organisatie die claimt zich eigenaar te mogen noemen van het vaarwater.

Omdat ook de impact die de boten zouden hebben met betrekking tot de hekgolven moest de heer Heinen uitgaan van onvolledige informatie. De demonstratie van solarboten die hij heeft bijgewoond werd gehouden met boten die 40 km konden varen, daardoor uit het water omhoog kwamen en dan functioneerden als vleugelboten. Dezen verstoorden het wateroppervlak nauwelijks. Achteraf gezien en ondanks de onvolledige informatie waarmee de afdeling vergunningen in dit geval moest werken is er toch te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor de woonarken aan de Wheredijk blijkt nu. Daarvoor heeft de heer Heinen, namens de gemeente, verontschuldigingen aangeboden. Afgesproken is verder dat, bij eventuele volgende evenementen op het water van de Where, er eerst contact met de BVW zal worden opgenomen voor overleg.

Chris Brugman heeft daarna nog de suggestie gedaan om de huidige (voor niet iedereen duidelijke) borden op de bruggen, die de maximum vaarsnelheid weergeven en afwijken van normale verkeersborden, te vervangen door borden die iedereen kan begrijpen zoals de normale verkeersborden voor snelheidsbeperkingen. De heer Heinen stond daar niet afwijzend tegenover. Voor dat punt hebben we afgesproken dat de BVW een voorstel tot verbetering van het aangeven van de maximum vaarsnelheid zal indienen. Hij zal dat dan binnen de gemeente aanhangig maken.


Voortgang overleg versterking Wheredijk (5)

(Geplaatst: woensdag 25 julil 2018)

Dinsdag 17 juli j.l. heeft het bestuur het vijfde overleg gehad met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de voortgang van de komende versterking van de Wheredijk. Ook ditmaal was de Gemeente Purmerend bij het gesprek vertegenwoordigd in de persoon van de heer van Schie, bijgestaan door de plaatsvervangend wijkmanager Wheermolen, een verkeersdeskundige en een medewerkster van de afdeling openbare ruimten. Onderwerp van dit overleg was de presentatie van het bestuur van de BVW van de voorwaarden die de bewoners van de Wheredijk stellen ten aanzien van het indelen van de Wheredijk na de dijkverbetering.

Na het welkomstwoord van de heer Leeuw van HHNK, heeft de voorzitter van de BVW allereerst melding genaakt van het feit dat ons ter ore was gekomen dat HHNK contact heeft gezocht met een bewoner, met als doel om hem/haar uit te kopen. De heer Leeuw verzekerd hem dat dit niet het geval is geweest. Daarna heeft de voorzitter de schets overhandigd die de voorwaarden van de bewoners weergeeft (zie hieronder), met de mededeling dat deze het resultaat is van een twee en een half uur durende sessie met de leden. De heer Leeuw reageerde enigszins verrast hierop en probeerde daarop een verdere discussie op gang te krijgen over mogelijke alternatieven. Hij vond dat de keuze door het aanleveren van slechts één schets heel gering. De BVW voorzitter heeft daarop wederom aangegeven dat de voorliggende schets het unanieme resultaat is van de mening van de leden en dat daarom het bestuur geen mandaat heeft om verder op alternatieven in te gaan, zonder wederom de leden te hebben geraadpleegd. Nadat het BVW bestuur enkele andere vragen van onder meer de medewerkers van de gemeente te hebben beantwoord, waarbij duidelijk naar voren kwam dat de op de dijk geplaatste schuttingen een bijna onoverkoombaar probleem is voor zowel HHNK als gemeente, is voor de zoveelste maal nog maar eens duidelijk aangegeven waarom deze geplaatst zijn. De daarop volgende discussie is op een gegeven moment door de voorzitter beëindigd.
 

Afgesproken is dat HHNK de komende vakantieperiode gaat gebruiken om  haar huiswerk te maken en, met de voorwaarden van de bewoners in het achterhoofd, de uiteindelijke situatie zal gaan plotten in een bovenaanzicht. De afspraak voor het volgende overleg, ergens in september, zal nog gemaakt worden.

Een meer uitgebreid verslag van het overleg ontvangt u op een later moment in de vorm van een nieuwsbrief.Voortgang overleg versterking Wheredijk (4)

(Geplaatst: woensdag 20 juni 2018)

Dinsdag 19 juni j.l. heeft het bestuur het vierde overleg (oorspronkelijk gepland op 29 mei) gehad met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de voortgang van de komende versterking van de Wheredijk. Ook dit keer was de Gemeente Purmerend bij het gesprek vertegenwoordigd. Dit maal door de heer van Schie en mevrouw Groot. Onderwerp van dit overleg was de presentatie van HHNK van een aantal ideeën met betrekking tot  de mogelijkheden voor het indelen van de Wheredijk na het ophogen en versterken van de dijk.

Voor de heer Leeuw van HHNK het overleg opende, heeft Hans Ammerlaan, de voorzitter van de BVW, het woord gevraagd. Hij merkte op dat in de vorige overleggen is afgesproken dat men open en eerlijk met elkaar zou omgaan. Via een lid van de BVW was het bestuur echter ter ore gekomen dat diens makelaar van mevr. Rootlieb, de omgevingsmanager van HHNK, te horen had gekregen dat alle vergunningen zouden worden ingetrokken en de arken niet meer op dezelfde plaats terecht zouden komen. Hans heeft daarom gevraagd waarom de BVW deze informatie niet rechtstreeks van het HHNK te horen heeft gekregen, maar dit uit derde hand moesten vernemen. Hij heeft de heer Leeuw dan ook gevraagd of hij zich kan voorstellen dat dit voor de BVW voelt als een vertrouwensbreuk en aanleiding heeft gegeven om te moeten constateren dat de ontwikkeling van de plannen van HHNK al verder zijn dan men doet voorkomen. Door deze gang van zaken is bij de BVW het gevoel ontstaan dat de vorige keer ingebrachte thema’s van de BVW al bij voorbaat van tafel zijn geveegd. Tevens heeft hij duidelijk gemaakt dat door deze gang van zaken onze arken feitelijk onverkoopbaar zijn geworden.   

De heer Leeuw heeft het bestuur van de BVW verzekerd dat, wat HHNK betreft, er nog steeds sprake is een open en eerlijk overleg en dat dit zo zal worden voortgezet. Mevr. Rootlieb heeft daarop verduidelijkt dat zij aan de betreffende makelaar heeft meegedeeld dat aan het eind van de werkzaamheden de huidige vergunningen worden beëindigd en dat daarvoor nieuwe vergunningen komen, gebaseerd op de gewijzigde situatie. De heer Leeuw heeft haar aangevuld door te verduidelijken dat met het niet op dezelfde plaats terugkomen wordt bedoeld dat de ark wel eens een metertje meer naar links of rechts kan komen te liggen. Hij kon zich overigens niet vinden in de term onverkoopbaar. Hij vindt dat de arken ánders verkoopbaar blijven. Hierop ontstaat een discussie die het bestuur van de BVW doet besluiten om een schorsing in te lassen, zodat kan worden bepaald of het op deze manier zin heeft om verder te overleggen.

In de schorsing werd besloten om het overleg toch voort te zetten. Om het nodige mandaat van de leden van de BVW te verkrijgen, voor passende reacties op de ideeën die HHNK zou presenteren, woog het belang om daar kennis van te nemen zwaarder dan het overleg af te breken. Het bestuur heeft zich daarom weer bij het overleg aangemeld, dat daarna door de heer Leeuw werd  geopend. Hij heeft met behulp van een aantal schetsen met foto’s de ideeën toegelicht die bij HHNK leven voor het inrichten van de eindsituatie. Later zullen wij u hier meer uitgebreid van op de hoogte stellen. Na de nodige vragen en antwoorden wordt vastgesteld dat het belangrijk is dat we in de komende tijd gezamenlijk moeten kijken naar wat wel en niet kan worden gerealiseerd.

Na nog wat andere punten te hebben behandeld wordt afgesproken het volgende overleg te plannen op 17 juli. In dit overleg zullen de ideeën van de leden van de BVW over de eindsituatie worden gepresenteerd.

Voor dat doel zullen wij in de komende periode, maar uiterlijk voor tweeëneenhalve week, een bijzondere ledenvergadering beleggen. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging. Op het belang van uw aanwezigheid in deze vergadering hoeven wij hopelijk geen nadruk te leggen. KOMT ALLEN!

Hoogheemraadschap verleent geen volledige watervergunning meer
Financiële schade bij huidige verkoop woonark Wheredijk?
(Geplaatst: dinsdag 19 juni 2018)

Al vaker is ons ter kennis gebracht dat makelaars  -  bij (voorgenomen) verkoop van een ark aan de Wheredijk -  de verkoper adviseren een watervergunning aan te vragen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zeer onlangs hebben wij echter vast kunnen stellen dat deze vergunning niet langer wordt verleend voor het gebruik van de dijk als tuin en de daarop bestaande bebouwing en aanwezige werken. Een en ander in verband met de voorgenomen verhoging/versterking van de Wheredijk, die is gepland  voor eind 2019. De te verstrekken watervergunning geldt dus alleen maar voor het stukje water waarin de ark ligplaats inneemt. Kortom, men verkoopt dan feitelijk een ark zonder ligplaats.

Makelaars raden dan ook af om de ark op dit moment te verkopen, in het licht van de toekomstige onzekerheden en het grote financiële verlies dat verkoper daardoor zal leiden. Een woonark zonder ligplaats brengt immers maar een schijntje op van de verkoopwaarde van een ark mét ligplaats.

HHNK verstrekt namelijk momenteel aan makelaars de informatie dat zij nog niet kunnen bepalen of alle arken na de dijkverhoging/-versterking op dezelfde ligplaats zullen terugkomen en dat in ieder geval alle bestaande bebouwing van de dijk zal worden verwijderd. Bovendien bestaat de (nog niet met zekerheid vast te stellen) indruk dat hypotheekverstrekkers momenteel heel moeilijk zijn over te halen om een hypotheek te verstrekken aan potentiële kopers van een woonark aan de Wheredijk. Mocht deze indruk op waarheid berusten, dan is de ark in principe onverkoopbaar. In ons volgend overleg met HHNK op 19 juni zullen wij hierover opheldering vragen.

Voor de goede orde wijst het bestuur van de BVW nog even op het feit dat alle in het verleden verstrekte vergunningen voor de ark in rechte overdraagbaar zijn. Dat betekent dat de door de Gemeente Purmerend verstrekte ligplaatsvergunningen, alsmede de door HHNK verstrekte keurontheffingen en/of watervergunningen op verzoek van de koper op diens naam kunnen worden gezet. Het aanvragen van een watervergunning bij HHNK is alleen noodzakelijk als de bestaande situatie wordt gewijzigd. Als de koper voor de verkoop, of de koper na de aankoop bijvoorbeeld (nog) nieuwe bebouwing of werken wil plaatsen of ingrijpende wijzigingen wil aanbrengen in bestaande werken zoals bebouwing of beschoeiingen, damwanden en/of vlonders, dan wel een nieuwe ark wil neerleggen.

Voortgang overleg versterking Wheredijk
(Geplaatst: vrijdag 13 april 2018)

Donderdag 12 april, heeft het bestuur het derde overleg gehad met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de voortgang van de komende versterking van de Wheredijk. Ook dit keer was de Gemeente Purmerend bij het gesprek vertegenwoordigd door de heer Zwaan van rioolzaken en mevrouw Groot, waarnemend wijkmanager Wheermolen..

Onderwerp van dit overleg was het duidelijk maken van de belangrijkste thema's voor de betrokken partijen. De heer Zwaan maakte duidelijk dat, voor wat betreft de Gemeente, er natuurlijk meer speelt dan alleen de aanleg van de riolering. Het versterken van de Wheredijk raakt veel meer zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of bij betrokken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld wegbeheer, beheer openbare ruimte, verkeersbeleid, en dergelijke.

Wij hebben onze thema's verduidelijkt door middel van het benoemen van een drietal kernpunten, die als het meest belangrijk voor onze leden naar voren zijn gekomen op de algemene ledenvergadering van februari j.l. De ligplaatsen in de huidige staat terugbrengen na de werkzaamheden, het verhogen van de veiligheid op de dijk en het zoveel als mogelijk beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. Elk van deze thema's zijn onderverdeeld in een aantal aspecten en, waar nodig, verbetervoorstellen. Later zullen wij u middels onze nieuwsbrief hier meer uitgebreid van op de hoogte stellen.

Tenslotte heeft HHNK haar zienswijze nog eens gememoreerd. Waterschappen zien een dijk natuurlijk het liefst als een glooiende, groene dijk met hooguit wat schapen. Dat geeft haar de meeste mogelijkheden op controle, beheer en onderhoud. Op de Wheredijk is de situatie natuurlijk wat ingewikkelder in verband met de aanwezigheid van onze ligplaatsen. We zullen in de komende tijd dus gezamenlijk moeten kijken naar wat wel en niet kan worden gerealiseerd.

Het overleg heeft in een goede sfeer plaatsgevonden. In het volgende overleg, dat gepland is op woensdag 16 mei, kan HHNK waarschijnlijk al wat schetsen of tekeningen overleggen met betrekking tot de mogelijkheden voor het dijkprofiel.

Jeanette Krefft overleden
(Geplaatst: donderdag 5 april 2018)

Vandaag ontvingen wij het verdrietige bericht dat ons gewaarde lid Jeanette Krefft is overleden. Wij wensen haar familie en vrienden namens al onze leden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Mevrouw Krefft woonde op nr. 76.

Kandidaatstelling bestuur

(Geplaatst: 13 februari 2018)

Voor de door het aftreden van Marianne Berkhouder opengevallen plaats in het bestuur heeft Henk Heemijer van nr. 64 zich aangemeld als kandidaat.
Hij zal door het bestuur worden voorgedragen voor verkiezing.

Wheredijk moet worden verhoogd en verstevigd
(Geplaatst: 28 januari 2018)

Op donderdag 18 januari j.l. heeft het bestuur een gesprek gehad met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In dit gesprek heeft HHNK nieuwe ontwikkelingen gemeld met betrekking tot de Wheredijk.

Onlangs zijn, in het kader van de Waterwet, door  Provinciale Staten van Noord-Holland nieuwe normen opgesteld waaraan regionale waterkeringen in de komende jaren dienen te voldoen. Het hoogheemraadschap heeft daarom, vanuit haar verplichting om periodiek te toetsen of deze keringen aan de normen voldoen, onder meer de dijk rondom de polder Zeevang gecontroleerd. Onze Wheredijk maakt daarvan deel uit. Gebleken is dat de 21 kilometer lange polderdijk niet voldoet aan deze nieuwe normen. Met andere woorden: met het oog op het waarborgen van de veiligheid van de achterliggende gebieden, nu en in de toekomst, moet de dijk in 2025 zijn verhoogd en verstevigd. Ook de Wheredijk.

HHNK gaat in de komende tijd in een projectplan vastleggen hoe en welke maatregelen zij gaan nemen om de dijk weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Wheredijk als eerste aangepakt, aangezien dit gedeelte van de dijk het hoogste veiligheidsrisico heeft (IPO-klasse 5). Het hoogheemraadschap heeft duidelijk gemaakt dat zij bij de voorbereiding van het project graag in overleg willen komen met onze bewonersvereniging. 

Zoals u zult begrijpen, betekent dit gegeven een enorme tegenslag voor de voortgang van het vervangen van de nutsleidingen aan de oostkant van de dijk. En dat niet alleen: een dijkverhoging  heeft natuurlijk ook verstrekkende consequenties voor ALLE bewoners van de dijk, zowel aan de oost- als aan de westzijde.      
 

 

Berichten 2017

   


Nieuwsbrief in een nieuw jasje

(Geplaatst: vrijdag 20 oktober 2017)

Enige tijd geleden heeft het bestuur besloten om alle berichtgeving aan de leden alleen per email aan te bieden vanwege de kosten voor het afdrukken van de papieren versies. Om te waarborgen dat leden, die niet de beschikking hebben over email, toch voorzien worden van de berichtgeving van de vereniging, kunnen zij zich opgeven bij de secretaris op nr. 46.
Zij blijven de berichtgeving dan gewoon schriftelijk ontvangen. Dit is indertijd voor alle zekerheid schriftelijk meegedeeld.

Het voordeel van het per email aanbieden van bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, is dat er gelegenheid is om wat meer aandacht te besteden aan de uitstraling ervan. Bovendien is het mogelijk om de belangrijkste onderwerpen op een to the point en makkelijk leesbare wijze aan te bieden en daarbij de mogelijkheid te bieden om, door middel van doorklikken, meer achtergrondinformatie bereikbaar te maken. Met de nieuwsbrief van oktober kunt u hiermee kennis maken. Wij horen graag uw mening.

Berichtgeving aan de leden

(Geplaatst: woensdag 5 juli 2017)

Geruime tijd geleden heeft het bestuur besloten om alle berichtgeving aan de leden, naast die per email en via de website, ook schriftelijk aan te leveren. Dit omdat niet alle leden de beschikking hebben over email en deze niet bekend waren bij het secretariaat. Nu blijkt in de praktijk dat dit een dure grap is. Bij gebrek aan efficiëntere en goedkopere apparatuur worden de nieuwsbrieven etc. uitgeprint. Elke oplage van zo’n 55 stuks kost echter bijna een hele kleuren- en zwarte inktpatroon à raison van € 35,00.

Dit betekent dat er bijna alleen en snel op het kapitaal van de vereniging wordt ingeteerd met kosten voor het secretariaat. Het bestuur is dan ook van mening dat het voorgenoemde besluit moet worden teruggedraaid en dat wij ons voortaan toch beperken tot berichtgeving via email en website. Naast de kosten scheelt het ook weer qua milieu.

Om te waarborgen dat leden, die niet de beschikking hebben over email, toch voorzien worden van de berichtgeving van de vereniging, kunnen zij zich opgeven bij de secretaris op nr. 46.
Zij blijven de berichtgeving dan gewoon schriftelijk ontvangen. Een uitnodiging daarvoor is inmiddels bezorgt.

Huishoudelijk Reglement
(Geplaatst: zaterdag 18 maart 2017)

De door het bestuur voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement is in de ledenvergadering van 16 maart 2017 unaniem door de leden aangenomen. Het gewijzigde reglement is vanaf deze datum van kracht geworden.

Aangepaste begroting en contributieheffing
(Geplaatst: zaterdag 18 maart 2017)

In de algemene ledenvergadering van 16 maart j.l., is gemeld dat de begroting voor 2017 nog zou worden aangepast met een voorziening voor administratiekosten, die eerder niet apart was opgenomen. Reden hiervoor is dat het bestuur heeft besloten om, naast de emails en de informatie op de website, alle relevante informatie voortaan ook op papier te bezorgen. Wij kunnen er namelijk niet van uitgaan dat alle leden gebruik maken van email of de website raadplegen. Een en ander heeft echter wel als resultaat dat hierdoor extra kosten worden gegenereerd, bijvoorbeeld door de benodigde aanschaf van papier en inktpatronen voor de printer.

Voor degenen die de vergadering niet hebben bijgewoond, delen wij nog mee dat het bestuur haar leden heeft voorgesteld om over 2017 geen contributie te heffen. Reden hiervoor is dat het inmiddels opgebouwde vermogen van de vereniging voorlopig voldoende is om eventuele onvoorziene extra kosten op te vangen. Mochten er echter omstandigheden ontstaan die hogere investeringen nodig maken, bijvoorbeeld het opvragen van juridisch advies, dan zal er alsnog contributie worden geheven. Dit voorstel is door de aanwezige leden unaniem aangenomen.

Bestuurswijziging
(Geplaatst: zaterdag 18 maart 2017)

Anton Schouten heeft in de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017 zijn functie als bestuurslid beschikbaar gesteld. Harmen Molenaar is bereid gevonden om de opengevallen positie in te vullen en is als lid van het bestuur gekozen door de leden. Harmen neemt ook Anton's functie als penningmeester over.

Het bestuur bestaat met ingang van 15 maart 2017 dus uit: 
Hans Ammerlaan (voorzitter), Bert Heldoorn (secretaris en vice-voorzitter), Harmen Molenaar (penningmeester), Marianne Berkhouwer, Chris Brugman, Anneke Dijkers en Martin Strop.

Onze leden

(Geplaatst: vrijdag 17 maart 2017)

Gisteren op de Algemene Ledenvergadering ontvingen wij bericht dat ons lid A.A. Snijders onlangs is overleden. Wij wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
(Geplaatst: dinsdag 14 maart 2017)

In artikel 14 van ons huishoudelijk reglement wordt de zittingsduur voor bestuursleden geregeld. In de huidige vorm luidt het artikel als volgt:

Artikel 14:    Zittingsduur
1.   Een bestuurslid kan niet meer dan twee opvolgende periodes worden herkozen.
2.
   Een bestuurslid treedt onmiddellijk af en is niet herkiesbaar zodra hij niet meer woonachtig is aan de Wheredijk.
3.
   In geval van een tussentijdse benoeming eindigt de zittingsduur van het tussentijds benoemde lid op het moment dat het bestuurslid dat vervangen is, aan de beurt geweest zou zijn om af te treden.

We zijn, na het oprichten van de vereniging in 2013, begonnen met zeven bestuursleden. Op Twan Bogert na, die tussentijds is vervangen door Marianne Berkhouwer, hebben zij hun volledige termijn van drie jaar uitgediend. Het voltallige bestuur moest daarom eigenlijk in de algemene ledenvergadering van 2016 aftreden. Op Harrie Westerhuis na hebben de resterende bestuursleden zich gelukkig herkiesbaar gesteld en is Anneke Dijkers door de leden aangenomen voor het invullen van de opengevallen plaats in het bestuur voor haar eerste termijn van drie jaar.

Het bestuur verwacht dat, ijs en weder dienende, het huidige bestuur ook de huidige en voor vijf leden de laatste termijn van drie jaar zal uitdienen. Dat betekent dat in de jaarvergadering van 2019 het hele bestuur, op Marianne Berkhouwer en Anneke Dijkers na, zal moeten aftreden en zich niet meer herkiesbaar kan stellen. Daardoor komt de continuïteit van het bestuur ernstig in gevaar, zeker omdat uit de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is om leden te vinden die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur.

Hierdoor, en omdat een heleboel kennis en kunde verloren zal gaan als dit gaat gebeuren, zal het bestuur de leden van de Bewonersvereniging Wheredijk in de algemene ledenvergadering op 16 maart 2017 voorstellen om artikel 14, lid 1 te laten vervallen en lid 2 en 3 te hernoemen in respectievelijk 1 en 2, zodat artikel 14 als volgt komt te luiden:

Artikel 14:    Zittingsduur
1.   Een bestuurslid treedt onmiddellijk af en is niet herkiesbaar zodra hij niet meer woonachtig is aan de Wheredijk.
2.
   In geval van een tussentijdse benoeming eindigt de zittingsduur van het tussentijds benoemde lid op het moment dat het bestuurslid dat vervangen is, aan de beurt geweest zou zijn om af te treden.

Gezien het feit dat we de door omstandigheden pas onlangs tegen deze problematiek aanliepen en de korte termijn waarin we de voorbereidingen voor deze jaarvergadering moesten treffen, konden we in dit geval niet voldoen aan het gestelde in het huishoudelijk reglement, dat in de uitnodiging moet zijn meegedeeld dat wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld en het bestuur tenminste zeven dagen vóór deze vergadering een woordelijk afschrift van de voorgestelde wijziging aan de leden ter inzage moet verstrekken.

Wij vragen dan ook om toestemming van de leden om in dit geval van het reglement af te wijken. Mochten één of meerdere leden hiertegen bezwaar aantekenen, dan zullen wij het voorstel verschuiven naar de algemene jaarvergadering van 2018.

Algemene ledenvergadering 2017
(Geplaatst: vrijdag 10 maart 2017)

Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Wheredijk. Deze vindt plaats op donderdag 16 maart 2017 in de Apostolische kerk aan de Zonnelaan 2. Wij willen graag om 19.30 uur beginnen en nodigen u dringend uit hierbij aanwezig te zijn.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1.     Opening door en mededelingen van de voorzitter

Voortgangsverslag SVP over het project Wheredijk oost en aansluitend een voortgangsverslag van de Gemeente Purmerenden over het project Klein Where

2.     Vaststellen van de agenda
3.     Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 9 mei 2016
4.     Bespreking van de jaarstukken:
     a. Bestuurlijk jaarverslag
     b. Financieel verslag
     c. Bevindingen van de kascommissie
5.     Vaststelling van de contributie
6.     Voorziening in vacatures
7.     Bespreken van de voortgang in het verbeteren van onze leefbaarheidsaspecten
8.     Eventueel toegevoegde agendapunten
9.     Rondvraag.
10.  Sluiting


Gezien het belang van deze bijeenkomst, verwachten wij u weer met zoveel mogelijk personen te kunnen verwelkomen. Tot donderdag de 16e maart.

Project vervanging nutsleidingen Wheredijk Oost

(Geplaatst: maandag 13 februari 2017)

Na lang wachten kunnen we u eindelijk positiever nieuws brengen ten aanzien van het Stadsverwarmingsproject Wheredijk Oost. In de afgelopen weken/maanden is er intensief contact gezocht met de leiding van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Onderstaand een passage uit de mail van de nieuwe projectleider Erik Hollman met de laatste stand van zaken en acties die de komende weken, ook zichtbaar voor u als bewoners, zullen plaatsvinden.

·       SVP heeft de regie voor het vervangen van de stadsverwarmingsleidingen en riolering naar zich toegetrokken. Zij verzorgt het projectmanagement en de engineering voor beide disciplines. Op de achtergrond loopt de onderhandeling hoe wij kosten met elkaar verrekenen.
·       SVP en gemeente hebben de scope van het project gedefinieerd. Hier is uitgekomen dat we het project in verschillende zones hebben opgeknipt met ieder een specifieke manier van aanleg. Dit houdt onder meer in dat vanwege technische redenen enkele arken niet via een goot aangesloten kunnen worden, maar op een andere en beter passende manier. Dit heeft te maken met het feit dat enkele arken rechtstreeks vanaf het primaire circuit worden gevoed. Dit circuit is warmer dan het secundaire gedeelte en dient met stalen pijpen te worden uitgevoerd. De secundaire delen worden net als de andere kant van de dijk uitgevoerd maar nu in een goot.
·       Momenteel zijn we het concept ontwerp verder aan het detailleren en onderbouwen.
·       Met HHNK hebben we op 9 februari een overleg gehad om de scope en het concept ontwerp te bespreken. Dit was een positief gesprek en we zullen voor het gedeelte zonder goot aanvullende mitigerende maatregelen moeten nemen om de aanleg zonder goot te kunnen verwezenlijken,
·
      
Maandag 13 februari zit het ontwerpteam weer bij de gemeente om het ontwerp verder te detailleren. Belangrijke punten zijn hier: hoe om te gaan met grondvervuiling, veiligheid van fietsers in combinatie met de goot in het fietspad,
·
      
De voorlopige planning is als volgt:
     o   Eind week 7 begin week 8 verwacht ik het voorlopig ontwerp gereed te hebben;
     o   half maart het bestek gereed,
     o   begin juni start werkzaamheden aannemer

Voor een goed ontwerp en uitvoering is het van belang dat wij het fietspad en de opstallen in tuinen, water-/rioleringsputten en walkasten SV digitaal inmeten. Het is cruciaal voor de voortgang van het project dat we dit zo snel mogelijk doen. De planning is om dit in week 7 (vanaf 15 februari!) en de weken 8 en 9 te gaan uitvoeren. Wij zullen bij mensen aanbellen en vragen om de inmeting te doen. Indien bewoners niet thuis zijn, zijn wij zo vrij de opnames in de tuin te doen. Bij bewoners waar inmeten niet gelukt is, zullen we deze persoonlijk benaderen voor een afspraak.

SVP zal de bewoners verder ook persoonlijk per brief informeren.


Tot zover de informatie vanuit SVP. Op donderdagavond 16 maart om 19:30 uur, op een nader te bepalen locatie, zal SVP de plannen verder presenteren en gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Dit zal samenvallen met de algemene jaarvergadering van 2017. Ook de gemeente zullen wij dan uitnodigen voor een update over de bouwlocatie Klein Where. Wij adviseren u deze datum vast in uw agenda te blokkeren.
 

 
   
Berichten 2016    
 


Lekkage waterleiding
(Geplaatst: donderdag 15 december 2016)

Een van onze leden heeft te maken gehad met een niet opgemerkt lek in de waterleiding onder de ark, als gevolg van het doorschuren van de leiding door de rand van de betonnen bak.  De lekkage kwam pas aan het licht na het doorgeven van de jaarlijkse watermeterstand aan het waterleidingsbedrijf. Dat stuurde onmiddellijk het verzoek om de stand nogmaals te controleren, omdat deze een aanzienlijke afwijking aangaf met het normale verbruik. Bij controle bleek dit inderdaad te kloppen. Er was bijna 800.000 liter drinkwater verloren gegaan.

Na reparatie van de leiding is getracht de schade te verhalen bij de verzekering maar deze gaf helaas niet thuis. Wij adviseren dan ook de bewoners met een waterleidingaansluiting onder de ark door en via een standpijp naar binnen, op een regelmatige basis de watermeter te controleren om een dergelijke situatie te voorkomen.


Foto's van de sloop t.b.v. Klein Where
(Geplaatst: maandag 24 oktober 2016)

Op de pagina Foto's hebben wij (met dank aan de Stadspartij) een aantal foto's geplaatst met betrekking tot de voortgang van de sloop ten behoeve van de woningbouw voor Klein Where.

De Stadspartij meldt op haar Facebookpagina dat langs de Purmerweg de werkzaamheden, om te komen tot de bouw van 130 woningen, al duidelijk zichtbaar zijn. Het voormalig bedrijventerrein wordt hiervoor bouwrijp gemaakt. Het terrein naast de begraafplaats wordt ingericht voor de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum. Dit is nu nog gevestigd op het voormalige bedrijventerrein.

Felicitaties
(Geplaatst: donderdag 16 juni 2016)

Het bestuur feliciteert alle geslaagde middelbare scholieren binnen haar ledenkring van harte met het behalen van hun diploma!

Algemene ledenvergadering 2016
(Geplaatst: dinsdag 12 april 2016)

De algemene ledenvergadering van 2016 zal plaatsvinden op maandag 9 mei, aanvangstijd 19.30 uur. Zoals gebruikelijk hebben we weer de hand weten te leggen op de zaal Spoorzicht in Wijkplein Where, Triton
73, 1443 BM Purmerend.

De uitnodiging met de agenda en de overige vergaderstukken ontvangt u binnenkort.


Stand van zaken stadsverwarming oostelijk deel Wheredijk
(Geplaatst: zaterdag 2 april 2016)

Door middel van de sessie van 30 maart moest de afvaardiging van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden overtuigd van de noodzaak om de afwijzing van het voorstel tot voortzetting van het project voor het vervangen van de nutsleidingen in de Wheredijk te heroverwegen. De sessie werd daarom geleid door een onafhankelijke voorzitter, Norbert Oud, die als opdracht had meegekregen om aan te sturen op het vinden van een door alle partijen gedragen en haalbare oplossingsrichting.

De sessie werd afgetrapt door Martijn van Lier van Stadsverwarming Purmerend (SVP), die in het kort de historie van het project schetste. Daarna heeft Hans Ammerlaan het voorstel van de bewonersvereniging (de goot) nogmaals toegelicht. Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het voorstel uitgebreid besproken in een open sfeer. Om ook een deskundige op het gebied van weg- en waterbouw te kunnen laten adviseren had SVP mevrouw Jana Steenbergen van Grontmij uitgenodigd om aanwezig te zijn. Haar inbreng bleek van grote meerwaarde. Uiteindelijk waren alle betrokken partijen het eens dat de goot (zie tekening) voor het voortzetten van het project, met voorzichtig voorbehoud van de afgevaardigde van HHNK, een hoogst haalbare oplossing zou zijn.

Voor de volledigheid zijn ook de al meerder keren eerder aan bod gekomen alternatieven (palletkachel, zonneboilers, gasflessen en dergelijke) nogmaals doorgenomen op hun haalbaarheid en nu definitief afgewezen. Overgebleven is ons voorstel voor de goot als eerste en meest haalbare optie. Als tweede blijft nog steeds overeind de optie om de opstallen te verwijderen en op die manier een vrij tracé te creëren om de leidingen tegen geringere kosten op hun huidige plaats te kunnen vervangen. Hoewel de schuurtjes en dergelijke door de Gemeente Purmerend zijn gelegaliseerd, ziet HHNK ze immers nog steeds als illegaal. Een mogelijke optie dus voor HHNK, maar voor zowel voor SVP en ons bewoners eigenlijk alleen al om uitvoeringstechnische reden al niet aan de orde.

Hierna werd de sessie om even over vijf beëindigd. Als vervolgactie zal SVP de voorstellen technisch doorrekenen en uitwerken, waarna het in overleg met Arnold Steenbergen, projectadviseur bij HHNK, opnieuw zal worden voorgelegd voor de bestuurlijke beslissing van het Hoogheemraadschap. Een traject dat waarschijnlijk een aantal maanden zal duren, tenzij het bestuur van HHNK eerder akkoord geeft voor een ambtelijke goedkeuring.

Wij duimen voor een goede (en snelle) afloop.

Stand van zaken project "Klein Where"
(Geplaatst: zaterdag 2 april 2016))

Onlangs is een kleine afvaardiging van het bestuur op het stadskantoor geweest om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen rond Klein Where. Het blijkt dat er achter de schermen veel gebeurt waarvan weinig zichtbaar is naar buiten. Bijvoorbeeld de aankoop van grond en het regelen van vergunningen voor en het aanbesteden van sloopwerkzaamheden.

Aan het project wordt op meerdere fronten verder invulling gegeven. Er is inmiddels al een concept voor een groenplan, dat in grote lijnen door een medewerkster van de gemeente en een afgevaardigde van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan ons werd gepresenteerd. Duidelijk is dat men dit goed doordacht en serieus ontwikkelt, wat ons vertrouwen geeft.

Ook bleek dat het HHNK het verhogen en verbeteren van de dijk rond het gebied snel wil aanpakken.  Er worden bijvoorbeeld al kapvergunningen aangevraagd. Naar ons idee een goede ontwikkeling, immers: hoe eerder de dijk klaar is, hoe sneller het aanplanten van de groenvoorzieningen start. Tegen de tijd dat de eerste woningen opgeleverd worden is er dan, hopen we, al een flinke groei in de aanplant.


Zodra een en ander meer concreet wordt, zullen wij u uitgebreider informeren via een email nieuwsbrief.


Stand van zaken stadsverwarming oostelijk deel Wheredijk
(Geplaatst: dinsdag 29 maart 2016)

Zoals eerder gemeld heeft Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft ons gevraagd om met een afvaardiging aan het verdere overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te gaan deelnemen. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan.

Morgen, woensdag 30 maart, is daarvoor om 15.00 uur een brainstormsessie gepland in het gemeentekantoor. Tezamen met SVP en de Gemeente Purmerend zullen we in deze sessie trachten het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)  definitief te overtuigen van de noodzaak om SVP toestemming te verlenen de nutsleidingen te laten vervangen op de wijze zoals wij eerder hebben voorgesteld (zie tekening).Inspraakprocedure Beeldkwaliteitsplan Klein Where
(Geplaatst: dinsdag 2 februari 2016)

Burgemeester en wethouders hebben een beeldkwaliteitsplan ‘Klein Where te Purmerend’ voorbereid. Het beeldkwaliteitsplan is een uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en geeft een ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwenomgeving. Na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan door de Gemeenteraad vormt dit plan bij aanvragen om omgevingsvergunning – in samenhang met het ook in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Klein Where 2016’ – de grondslag voor advisering over de uiterlijke verschijningsvorm van bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Het plangebied Klein Where
De nieuw te realiseren woonbuurt Klein Where wordt begrensd door de Where aan de noordzijde, de Purmeringvaart aan de oostzijde, de Purmerweg aan de zuidzijde en een sloot aan de westzijde. Voor de in ontwikkeling te nemen grond in het het gebied Klein Where zijn tot dit moment geen specifiek op deze nieuwe ontwikkeling gerichte welstandscriteria van toepassing. Hierin kan worden voorzien door vaststelling van het beeldkwaliteitsplan ‘Klein Where te Purmerend’.

Inspraakmogelijkheid
Ten aanzien van het (concept)beeldkwaliteitsplan wordt een inspraakmogelijkheid verleend. Het beeldkwaliteitsplan ligt daarom van vrijdag 22 januari 2016 t/m donderdag 11 februari 2016 ter inzage. Het plan is te zien bij de balie op het stadhuis en digitaal beschikbaar gesteld via www.purmerend.nl/kleinwhere.

Gedurende de periode van ter inzageligging kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden schriftelijke inspraakreacties indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AM Purmerend, onder vermelding van ‘inspraakreactie beeldkwaliteitsplan Klein Where’.
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevr. S. Koot van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, team beleid, via telefoonnummer (0299)452452.


Stand van zaken stadsverwarming oostelijk deel Wheredijk
(Geplaatst: vrijdag 1 januari 2016)

Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft ons gevraagd om met een afvaardiging aan het verdere overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te gaan deelnemen. Na de nodige afwegingen is het bestuur bereid gevonden om aan dit verzoek te voldoen. Binnenkort zullen wij dus, tezamen met SVP en de Gemeente, trachten om HHNK definitief te overtuigen van de noodzaak om de nutsleidingen te laten vervangen op de wijze zoals wij eerder hebben voorgesteld, of met een andere – voor iedereen acceptabele – oplossing te komen.

Om de argumentatie hiervoor van onze kant te versterken, is het noodzakelijk om de huidige indeling van de ligplaatsen op het oostelijke deel van de dijk fotografisch in kaart te brengen. SVP zal dit mogelijk laten uitvoeren met behulp van een drone.


Mocht u overwegend bezwaar hebben tegen het fotograferen van uw ligplaats, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit zullen wij doorgeven aan SVP, zodat zij de benodigde maatregelen kunnen nemen. Bedenk hierbij wel dat alle informatie die uit het fotograferen wordt verkregen, kan bijdragen tot een veranderde kijk op de zaak door HHNK en daarmee het verkrijgen van toestemming om het project voort te zetten.


Meterstanden stadsverwarming
(Geplaatst: vrijdag 1 januari 2016)

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk van welke meter de bewoners van het westelijk deel van de dijk met een binnenmeter de stand moeten doorgeven. Om aan alle verwarring een eind te maken zal Stadsverwarming Purmerend hen begin januari nader berichten.

 

 
 

© BVW                Disclaimer