Lid worden?        Privacy

 
   

Laatste nieuwsbrief         Eerdere bestuursberichten

 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Bestuursberichten

Extra controle op de Wheredijk
(Geplaatst: zondag 12 mei 2019)

In verband met de inbraakgolf op onze dijk van de laatste tijd, heeft het bestuur namens haar leden de organisatie 'Ogen en Oren' en, via de wijkagent Wheermolen, de politie van Purmerend verzocht om (extra) surveillance op de dijk, zowel overdag als 's nachts. Wij houden u van de ontwikkelingen hiervan op de hoogte.Rijden en parkeren op de dijk
(Geplaatst: maandag 6 mei 2019)

Allereerst even een stukje geschiedenis. Jaren geleden hebben wij, de bewoners van de Wheredijk, met de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt met betrekking tot het rijden en parkeren op de dijk. In het verleden was het namelijk verboden om met de auto op de dijk te rijden en te parkeren. Voor dat doel waren er dan ook op alle opritten met een driehoek sleutel te verwijderen verkeerspaaltjes geplaatst.

Doordat er toentertijd de verwarming nog veel werd gestookt op olie en er werd gekookt met flessengas en de geisers voor de warmwatervoorziening ook op deze flessen waren aangesloten, leverde dit veel ongemak op voor het aanleveren van olie en het wegbrengen en ophalen van de gasflessen. Ook het afleveren van boodschappen en bestellingen verliep moeizaam. Daarnaast groeide er ook een onveilig gevoel met betrekking tot de bereikbaarheid door de hulpdiensten bij calamiteiten. Regelmatig werden de verkeerspaaltjes dan ook verwijderd en niet meer teruggeplaatst. Dit zeer tegen de zin van gemeente en hoogheemraadschap, omdat er ook regelmatig paaltjes verdwenen omdat ze in de teensloot waren gegooid of anderszins 'opgeborgen'. Een niet begrote kostenpost dus.

Deze situatie kon uiteraard niet voortduren. Op verzoek van de bewoners is er daarom overleg geweest met de gemeente en het hoogheemraadschap over mogelijke oplossingen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de huidige situatie: Het is voor bewoners toegestaan om met één auto over de dijk te rijden en te parkeren op eigen terrein, mits daarvoor ontheffing is aangevraagd en verleend door middel van een vergunning. Parkeren op het binnentalud is echter nog steeds verboden.

Om te voorkomen dat er onnodig situaties zouden ontstaan die mogelijk zouden kunnen leiden tot het opzeggen van de verworven overeenkomst door gemeente en hoogheemraadschap, hebben wij - als bewoners - onderling afspraken gemaakt. Rijden op de dijk doen we altijd stapvoets en fietsers en voetgangers krijgen altijd de ruimte. Tenslotte zijn de auto's te gast op de dijk! Parkeren op het binnentalud wordt zoveel mogelijk beperkt. Vooral als de berijder geen vergunning heeft maar bijvoorbeeld boodschappen of bestellingen aflevert, en dan liefst zo kort mogelijk.

De laatste tijd worden we echter steeds vaker geconfronteerd met het feit dat er door (nieuwe) bewoners te hard wordt gereden en er meerdere auto's van een gezin of door bezoekers op de dijk worden geparkeerd. Ook veel pakketbezorgers maken zich schuldig aan te hard rijden. Daarnaast worden de vrachtwagens dan vaak bij het uitladen midden op de dijk geplaatst, waardoor fietsers en voetgangers de grootste moeite hebben om te passeren. De onvrede daarover bij de bewoners neemt toe en is dus ook al tijdens de algemene ledenvergadering ter sprake gekomen.

Het bestuur verzoekt haar leden dus nogmaals dringend om de onderling gemaakt afspraken te respecteren. Rijd alleen op de dijk als dat nodig is, pas uw snelheid aan en parkeer alleen op eigen terrein, uiteraard alleen met de auto waarvoor vergunning is verleend. Wijs bezoekers er op dat zij onder aan de dijk moeten parkeren, ook als zij bijvoorbeeld eerst slecht ter been zijnde personen hebben afgezet. Spreek ook gerust bezorgers aan die te hard rijden en verzoek ze om voortaan stapvoets te rijden, maar doe dit wel op een fatsoenlijke manier. Zo kunnen we met zijn allen in ieder geval een stukje leefbaarheid, waar we zelf invloed op hebben, verbeteren.


 

 
       
   

© BVW                Disclaimer