Lid worden?        Privacy

 
   

Laatste nieuwsbrief         Eerdere bestuursberichten

 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Bestuursberichten

Solar Challenge 2019
(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Het bestuur heeft een paar weken geleden, na de aankondiging in de media dat het evenement ook dit jaar zou plaatsvinden, de gemeente per mail gevraagd of wij de garantie konden krijgen dat er dit jaar niet meer op de Where zou worden gevaren. Na de vorig jaar ondervonden problemen hebben we namelijk overleg gehad met de gemeente waarbij is afgesproken dat, bij een eventuele herhaling van het evenement, eerst contact met het bestuur van de BVW zou worden opgenomen en dat was duidelijk niet gebeurt. We kregen als antwoord dat er weer vergunning was verleend door gemeente en hoogheemraadschap voor het evenement, waarbij ook de Where weer als tracé wordt genoemd. We zijn daarop de afgelopen dagen in overleg geweest met gemeente, hoogheemraadschap en Solar Sport One, de organisator. Het is daarbij niet gelukt om overeenstemming te bereiken om het te varen tracé van de Where te verplaatsen naar het Noordhollands kanaal in verband met de al afgegeven vergunningen en vergevorderde voorbereidingen. Wel is ons toegezegd dat er in ieder geval niet harder dan 6 km zal worden gevaren, zoals deze keer in ieder geval wel in de vergunning is opgenomen. Aanvullend daarop hebben wij de organisatie verzocht om zelfs deze snelheid aan te passen naar stapvoets, omdat wij de ervaring van vorig jaar niet zijn vergeten en dit nogmaals duidelijk hebben gemaakt. Dit zou aan de deelnemers worden gevraagd.

Uit ervaring weten we inmiddels dat de bootjes, als ze langzaam varen, een enorme hekgolf produceren die nog eens wordt versterkt als ze met meerderen tegelijk langs komen. Wij verzoeken u daarom, als dat mogelijk is, het voorbijvaren van de boten zoveel mogelijk te filmen, zodat wij – als er toch problemen en/of schades ontstaan - deze keer de nodige argumentatie hebben om te voorkomen dat de boten weer op de Where zullen varen. Daarnaast moet men ook beseffen dat we midden in broedseizoen zitten en dat door de reusachtige hekgolven de watervogels en hun jongen uit de nesten worden gespoeld en bovendien behoorlijk schade wordt aangebracht aan de delen van de oever met natuurlijke oeverbescherming. We hebben immers allemaal weleens de rieteilanden zien langsdrijven als er er weer eens door boten te hard wordt gevaren. Rijden en parkeren op de dijk (vervolg)
(Geplaatst: vrijdag 21 juni 2019)

Ondanks ons verzoek om samen te voorkomen dat we mogelijk verworven rechten in gevaar brengen moeten we helaas constateren dat er nog steeds te hard wordt gereden op de dijk en dat er bij bepaalde arken met meerdere auto's tegelijk op het binnentalud wordt geparkeerd. Om te voorkomen dat we elkaar in de toekomst mogelijk met scheve ogen moeten aankijken, dus nog maar eens het volgende: Bent u goed ter been, parkeer dan in de wijk en loop het laatste stukje naar uw ark! Rijd, als u echt met uw auto op de dijk moet wezen, stapvoets! U kunt daar misschien later zelf de vruchten van plukken! 
 

 
       
   

© BVW                Disclaimer