Lid worden?        Privacy

 
   

De Wheredijk, een plek met woonkwaliteiten. Eenenvijftig woonarken, afgemeerd aan de dijk van een oud riviertje in Purmerend: de Where. De een nog mooier als de ander. Sommigen liggen er al vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw. In de loop van de tijd is hier een unieke locatie ontstaan......... (Lees meer)

 
 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Bestuursberichten                  
Uit de media                            
Documentatie                          
Historisch archief                    
Foto's                                      
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 

Agenda

 
feb  
 
   
   
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Home

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BEWONERSVERENIGING WHEREDIJK

Deze website is primair bedoeld als communicatiemiddel tussen de vereniging en haar leden.

Telkens als er nieuwe berichten, documentatie of interessante artikelen uit de media beschikbaar zijn
wordt hieronder melding van gedaan en zijn ze meteen te raadplegen.

Bij bezoek van de website worden door ons GEEN cookies geplaatst.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

BESTUURSBERICHTEN

 

NIEUWE DOCUMENTATIE

 

UIT DE MEDIA


 

     


Brandweer over het ijs naar brand op woonboot in Breukelen
Geplaatst: 14 februari 2021, AD.nl)

 

Verleende vergunning Wheredijk
(Geplaatst: 27 februari 2021)
---------------------

Nieuwsbrief BVW van 3 februari
(Geplaatst: 4 februari 2021)
----------------------

Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbetering Wheredijk
(Geplaatst 28 januari 2021)
----------------------

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wheredijk 56 tm 90
(Geplaatst 28 januari 2021)
 
 

 


 

 
       
   

BVW                Disclaimer